Wo shakhs jhuta hai jo Huzoor ki Muhabbat ka daawa to karta hai

Wo shakhs jhuta hai jo Huzoor ki Muhabbat ka daawa to karta hai magar dil uska Muhahhat-e-Ahle Bayt se khaali hai.

Aur ye meri baat nahi mai nahi keh raha hun, Aaimma Ahle Sunnat ke 1400saal 1500saal ki taarikh me hamare kul Aaimma ka tariqa Ahle Bayt-e-Pak ke Muhabbat ke Baab me yehi raha hai. Unka Maslak o Mashrab yehi raha hai! Imam-e-Aazama Abu Hanifa ka Maslak Yehi, Sayyeduna Imam Malik ka Maslak Yehi, Hazrat Imam Shafeyi ka Maslak Yehi aur Hazrat Imam Ahmed bin Hanbal ka Maslak Yehi! Mai Ahle Sunnat ke Charo Aaimma-e-Fiqh ki baat aapko bata raha hun, Unka Maslak o Mashrab bhi Yehi. Fir iska matlab ye hai ke us shakhs ko Hanafi kehlaane ka bhi haq nahi hai jo Muhabbat o Muwaddat e Ahle Bayt me kamzor hai nakis hai! Na wo Hanafi hai na wo Maliki na Shafeyi na Hanbali.

Imam-e-Aazam Sayyeduna Imam Abu Hanifa ka Aalam ye tha ke Aapke zamane me jitne Aaimma Ahle Bayt ke Hayaat they, aap chalkar har ek ke shagird bane! Ab khudko Hanafi kehlane waale dekhen ke Hanafiyat me kitni Mawaddat-e-Ahle Bayt hai. Imam-e-Aazam Abu Hanifa Sayyeduna Imam Muhammad al Baqir ke Shagird hue, isko Imam ibne Abi Hatim ne bayan kiya, Imam Mizzi ne bayan kiya Tahzeeb ul Kamal me, Imam Zahabi ne bayan kiya, Imam Asqalani ne Imam Siyuti ne, sabne bayan kiya ke Imam-e-Aazam Abu Hanifa Imam Muhammad al Baqir ke shagird hue. Aur Unka Qaul bayan karna chahta hun Hazrat Abdullah bin Mubarak riwayat karte hain ke jab Imam-e-Aazam RadiAllahu Ta’ala Anhu jab Madina Tayyeba gaye to Sayyeduna Imam Muhammad al Baqir ki Khidmat me Hazir hue. Unki Khidmat me Hazir hokar apni Aqeedat ka izhar kiya aur ek Jumla bola, wo jumla suna raha hun jisko Imam Muwaffad bin Ahmed al Makki ne Manaqib-e-Abu Hanifa me (page 168) riwayat kiya aur Imam Kurdari me apni Manaqib-e-Abu Hanifa me bayan kiya, Imam-e-Aazam ke Manaqib par sabse bada Azeem jo Khazana hai masdar hai kitab ka, dono ne kaha Sayyeduna Imam Muhammad al Baqir Alaihissalam ko Imam Abu Hanifa arz karrahe hain:
“Fa Inna Laka Indi Hurmatan, Ka Hurmatan Jaddika SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam Fee Hayatihi Ala Ashabihi!”
Imam-e-Aazam Abu Hanifa ne farmaya ke Khuda ki Qasam Ay Imam Muhammad al Baqir Aapki Hurmat Taazeem aur Takrim Mere upar is tarah Wajib hai jis tarah Sahaba-e-Kiram par Tajdar-e-Kainat SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Wajib hai! Jo Taazeem o Takrim Sahaba Aaqa Alaihissalam ki karte they, mai Us Tarah Wo Taazeem Aapki karta hun kyunke Aapki Hurmat me Hurmat-e-Mustafa nazar aati hai, Aapki Taazeem me Taazeem-e-Mustafa nazar aati hai, Aapse Muhabbat-o-Mawaddat me Mawaddat-e-Muhabbat e Mustafa nazar aati hai!

Ye Imam Muhammad al Baqir Alaihissalam ka sirf maine hawala diya, fir is tarah Imam-e-Aazam Sayyeduna Imam Muhammad al Baqir ke Shahzade Sayyeduna Imam Jafar as Sadiq Alaihissalam ke Shagird hue, kul Aaimma ne bayan kiya hawalajaad ki zarurat nahi mere kitabo aur khitabo me ye chizen (detail) me maujud hain, Waqiya quote karta hun. Imam-e-Aazam Abu Hanifa ki Abhi Mulqat nahi hui thi, Ye Imam Ibnul Makki Manaqib-e-Abu Hanifa me riwayat karrahe hain. To Sayyeduna Imam Jafar as Sadiq Alaihissalam Kufa Tashreef laaye. Abhi aapas me mulaqat nahi thi, Sayyeduna Imam Abu Hanifa ko pata chala to Aap apne bahot se akabir talamiza ko lekar ke Sayyeduna Imam Jafar Sadiq aaye hain, Unki Khidmat me Ziyarat karne chale aur kuch istefada kare, to sabko lekar Unki Bargah me hazi hue aur Majlis me jakar is tarah ke jab kisika kamaal darje ka Adab-o-Ehtaram taari hota hai, us haibat adab o ehteram ki kaifiyat ke saath ghutno ke bal baith gaye. Sayyeduna Imam Jafar Sadiq ke samne Salam arz kiya, ijazat mangi, andar dakhil hue aur is tarah ghutno ke bal baithe to Aapke shagirdo ne dekha to saare apna tarika palatkar Imam-e-Aazam ki tarah usi tarah ghutno ke bal baith gaye! Jab Imam Jafar Sadiq Alaihissalam ne dekha ke ye saare logo ne apne baithne ka tarika nashisht badal liya hai aur is shakhs ki tarah baith gaye hain to Aapne pucha unse ke ye kaun hain ke jinki tum sab itni Tazeem aur Taukeer karrahe ho ke jis tarah Isey baithte hue dekha hai Mere saamne, tum saaro ne apni heyat aur tarika badal liya is tarah baith rahe ho ye kaun hain? To unhone kaha Qaalu Haza Abu Hanifa! Ye hamare ustad Abu Hanifa hain!

Ye pehli mulakat thi to Imam-e-Aazam ne Hazrat Imam Jafar Sadiq Alaihissalam ke samne jis tarah ek aadmi Sarapa Adab bankar ghutno ke bal baithta hai, apne tamam talamiza ke saath is tarah baithe aur fir Aapke saath Kalaam karke Istefada kiya!! Ye pehla Kalam.

Fir Imam-e-Aazam Abu Hanifa ke Shagird Imam Hasan bin Ziyad al Lu’aluyi riwayat karte hain ke Unse pucha gaya Ay Imam Abu Hanifa is puri ru-e-zameen par jitne Akabir Aaimma Ulama ko Aapne aaj tak dekha, sabse zyada Faqih (Fiqh samjhne wala) Kisko paaya? Sabse bada Faqih kisko paaya?
Imam-e-Aazam ne kaha: Khuda ki Qasam maine ru-e-zameen par Imam Jafar bin Muhammad As Sadiq se badhkar koi Faqih nahi dekha!!
Ye Imam-e-Aazaam Abu Hanifa ka Qaul jinko saare Imam, Fiqh (aur Hadees) ka sabse bada Imam mante hain, wo khud kehrahe hain ke Ru-e-Zameen par Imam Jafar Sadiq Alaihissalam se bada koi Faqih nahi dekha!! Ye Imam-e-Aazam Abu Hanifa ka Tarik!”

SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam
Alaihim Afdalus Salawatu was Salaam
Ridwanullahi Ta’ala Alaihim Ajmaeen

-Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri

Allahumma Salle Ala Sayyedina wa Maulana Muhammadiw wa Ala Aalihi wa Sahbihi wa Baarik wa Sallim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s