RAFI-A-JANNAT

Muhammad-SAW-picture-1

HIQAYAT:-
**********
Hazrat Ibrahim Adham Alaihir Rehmaan Ne Ek Roz Janab-A-Ilahi May Arz Kiya, ILAHI! Jo Aurat Jannat May Meri Rafiq Hogi Use Mujhe Dikha De! Jab Sogaye To Khwab May Unse Kaha Gaya Ki Tumahri Rafiqa-A-Jannat Salma Naami Ek Aurat Hain, Jo Fala-Fala Mauze May Bakriyon Ka Revad Chara Rahi Hain!
Yeh Khwab Dekhker Hazrat Ibrahim Adham Uthe Aur Jis Mauze Ka Nishan Wa Pata Khwab May Bataya Gaya Tha Uski Taraf Chal Diye Aur Us Jagah Per Pahuch Gaye! Aapne Ek Aurat Ko Bakriyan Charate Dekha Aur Use Salam Kiya! Us Aurat Ne Jawab Diya Walaikum Assalam Ya Ibrahim! Hazrat Ibrahim Adham Ne Kaha, Bhala Tujhe Kisne Bataya Ki Main Ibrahim Hoon ? Wo Boli, Jisne Aapko Is Baat Ki Ittela Di Hain Ki Main Aapki Rafiqa-A-Jannat Hoon! Hazrat Ibrahim Adham Bole, Aye Salma! Mujhe Kuch Nasihat Ker! Kaha Shab Bedaari Aur Raat Ko Namaz-A-Tahajjudh Per Madawamat Ithkiyar Kijiye! Isliye Ki Raat Ka Kayaam Bande Ko Apne Rab Ki Taraf Pahucha Deta Hain! Aapko Agar Mohabbat-A-Ilahi Ka Daawa Hain To Raat Ki Neendh Chhod Dijiye!

(Nujjahtul Majalis, Jild-1, Pg-227)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s