Ilm E Gaib Aur Aimma E Muhaddiseen wa Mufassireen

Imam # 1

Imam Ahle Sunnat Abu Mansur Al Matrudi Rehmutullah Alaih (Wafat: 333 H) Ka Aqeedah Ilm E Ghaib Per Tafseer Al Matrudi, Taweelat Ahle Sunnah Jild 2 Safa 541

Tarjuma: Ilm E Ghaib Janna Rasulo Ki Risalat Ki Daleel Hai.

Ullema E Deoband Ne Fakhriya Taur Per Khud Ko Aqaid Me Matrudi Tasleem Kiya Hai

(Aqaid Ullema E Deoband 213)

Ullema E Deoband Namak Halali Ka Saboot Dete Hue Imam Ahle Sunnat Abu Masur Al Matrudi Rehmutullah Alaih Ka Aqeedah Ilm E Ghaib Qabul Karna Chahiye.

Imam # 2

Imam Qazi Bedawi Rehmutullah Alaih Surah Kahf Aayat 65  Ki Tafseer Me Farmate Hai

(Khizr Alaihissalam) Ko Humne (Allah Taala Ne) Apne Paas Se Ilm Diya Jis Ko Humare Diye Bagair Koi Nahi Jaan Sakta Aur Woh Ilm E Ghaib Hai

Imam # 3

Hafiz Ibn Kathir Rahima Hullah Surah Al Kahf Aayat 60 Se 65 Ki Tafseer Me Hazrat Khizr Alaihissalam K Hawale Se Likhte Hai Tafseer Ibn Kaseer Ta Salamat Jild 5 Safa179

Yaani Hazrat Khizr Alaihissalam Ilm E Ghaib Jante Hai.

Aur

Hafiz Ibn Kathir Aur Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhab An-Najdi Suad Ibn Qarib Ne Naath Padhi Nabi Swallallahualaihiwasallam Ki Shaan Me Aur Kaha
“Me Gawahi Deta Hu Ki Allah Ibadat Kay Layak Aur Allah Taala Ne Nabi Sallallahualaihwasallam Ko Tamam Uloom E Ghaib Ataa Kiye”

Ibn Kathir, Sirat An-Nabi Aur Ibn ‘Abd Al-Wahhab, Mukhtasar Sirat Ar-Rasul, Qissa ‘Suad Ibn Qarib’

Imam # 4

Imam Qurtabi Rehmatullah Alaih Surah Al Kahf Ki Tafseer Me Khizr Alaihissalam K Hawale Se Likhte Hai
Tafseer Qurtabi (16/11)

Tarjuma: (Khizr Alaihissalam) Ko Humne (Allah Taala Ne ) Apne Paas Se Ilm Diya Yaani Ilm E Ghaib.

Imam # 5

Imam Abi Sauood Hanfi Rehmatullah Alaih Surah Kahf Aayat 65 Ki Tafseer Me Hazrat Khizr Alaihissalam K Hawale Se Likhte Hai

تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (234/5 ) {وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا} خاصاً لا يُكتنه كُنهُه ولا يُقادَرُ قدرُه وهو علمُ الغيوب.

Tarjuma: (Khizr Alaihisalam Ko Humne (Allah Taala Ne) Apne Paas Se Khas Ilm Diya Jiski Haqeeqat Wa Martaba Koi Nahi Jaanta Aur Woh Ilm E Ghaib Hai.

Gaur Kare Hazrat Khizar Alaihissalam Jinke Nabi Hone Me Ikhtilaf Hai Jab Inke Ilm Per Ilm E Ghaib Ka Itlaq Jaiz Hai Toh Imam Ul Ambiya Huzur Swallallahualaihiwasallam K Ilm Per Badarja Aula Jaiz Hai.

Imam # 6

Hazrat Shaikh Abdul Haq Muhaddis Delhvi Apni Kitab Madaraaj Un Nabuwa Jild 1 Safa 267 Baab “Itla Bar Uloom E Gaibiya” K Tahet Likhte Hai

“Huzur E Akram Swallallahualaihiwasallam K Roshan Tareen Maojazat Mein Aapka Gaib Per Matlaa Hona Aur Jo Kuch Aage Hone Wala Hai,In Uloom Guyub Ki Khabar Dena Hai,Bizzat Ilm E Gaib Allah Taala K Saath Makhsus Hai Kyukay Woh Alamul Gaib Hai Aur Ilm E Gaib Jo Rasul Allah Swallallahualaihiwasallam Ki Zaban Mubarak Zahir Hua Hai Khwa Woh Wahi Zariye Ho Ya Ilham Se,Iske Mutaliq Hadees E Paak Me Aaya Hai Farmaya “Allah Ki Qasam Mein Apne Aap Se Kuch Nahi Jaanta Magar Woh Sab Kuch Jiska Mere Rabb Ne Mujhe Ilm Marhat Farmaya”.

Imam # 7

Hazrat Maulana Mulla Mueen Waiz Al Khashifi Al Harawi Apni Kitab Marij Al Nabuwat Jild 3 Me Likhte Hai Huzur Nabi Swallallahualaihiwasallam Gaibda’n Aalim Hai.

Imam # 8

Imam Ismail Al Hiqqi (Rehmatulla Alaih) In Ruh Ul Bayan Likhte Hai

وعلمك} بالوحى من الغيب وخفيات الامور { ما لم تكن تعلم } ذلك الى وقت التعليم}

Tarjuma: Allah Taala Ne Ghaib Sikhaya Aur Chupi Hui Baate Jo Pehle Na Pata Thi.

Imam # 9

Imam Khazin Rehmatulla Alaih Likhte Hai

وعلمك ما لم تكن تعلم }يعني من أحكام الشرع وأمور الدين وقيل علمك من علم الغيب ما لم تكن تعلم وقيل معناه وعلمك من خفيات الأمور وأطلعك على ضمائر القلوب وعلمك من أحوال المنافقين وكيدهم ما لم تكن تعلم

Tarjuma: Allah Ne Nabi Swallallahualaihiwasallam Ko Ahkaam Sikhaye Aur Umoor E Deen Sikhaye Aur Ilmul Ghaib Sikhaya Jo Aap Na Jaante The Aur Yeh B Sikhaya Jo Dilo’n Me Hai Aur Ahwaal Aur Munafiqeen Ki Chalakiyan Jo Tum Nahi Jante.

Imam # 10

Ahle Hadees K Imam Molvi Mohammad Juna Garhi
Tafseer Ahsanul Bayan Me Surah Imran Ki Aayat 179 K Tahet Likhte Hai:

“Haa Albatta Allah Taala Apne Rasulo Mein Se Jisko Chahta Hai Gaib Ka Ilm Ataa Farmata Hai”

Subhan Allah Abtak 10 Imam K Hawale Se Humne Yeh Bataya Ki Inhone Lafz “Ilm E Gaib” Gairullah K Liye Istemal Kiya Hai.

Aqeeda Ilm E Gaib Aur Aimma E Mufassireen

Imam # 1

Imam Ibn Hajar Asqalani Likhte Hai:

“Nabi Ki Ek Khubi Yeh Hai K Wo Jante Hy Jo Ho Chuka Hy Past (Mazi) Me, Aur Kiya Hoga Future (Mustaqbil) Me…”

Fath Ul Bari Shara Sahi Bukhri Baab Al Anbiya.

Imam # 2

Hazrat Li Moosa Bin Uqba (141 Hijri) Safa 265 Jamia Ibnu Zahr Likhte Hai:

Ghazwa E Mawta Ki Khabar Dene Ek Shaks Aaya Toh Aap Swallallahualaihiwasallam Ne Farmaya “Kya Tum Mujhe Bataoge (Yaani Kya Hua) Ya Mein Tumhe Khabar Du?

Subhan Allah Ilm E Gaib E Mustafa K Pehle Se Hi Khabar Hai K Kya Hua.

Imam # 3

Allama Ahmed Saavi Maliki Apni “Tafseer-E-Saavi” Jild 4, Safa # 245 Pe Ayat

سئلونک عن الساعۃ مرسھا

K Teht Farmty Hain:

وھذا قبل اعلامہ بوقتھا فلاینا فی انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یخرج من الدنیا حتی اعلمہ اللہ بجمیع مغیبات الدنعا والآخرہ ولکن امر بکتم اشیاء منھا کما تقدم

“Ye Ayat Kareema Huzur Ko Waqt-E-Qayamat Ka Ilm Diye Janay Se Pehle Ki Hai. Lihaza Ayat Kareema Ka Mazmoon Hargiz Iss Maslak K Khilaf Nahi K Huzur Us Wakt Tak Dunya Se Tashreef Nahi Le Gye Jab Tak Allah Ne Nabi-E-Paak Swallallahualaihiwasallam Ko Dunya Aur Akhrat K Tamam Ghayoob Na Bata Diye. Lekin Un Main Se Baaz Ko Chuupanay Ka Hukm Huzur Ko Dia Gaya. Jesa K Hamari Issi Kitab Main Iss Per Baar Baar Tambeeh Guzri Hai.”

Imam # 4

Tafseer Araais Al-Bayan Me Dar Al Kutb Ilmiyah (Berut – Lebenon), Jild 3, Safa 126 Per Likhte Hai

سمعت ايضا من بعض الاولياء انه اخبر ما في الرحم من ذكر و انثي ورأيت بعيني ما اخبر

Auliya Allah Ne Kaha Ki Fula K Shikamb Me Ladka Hai Ya Ladki Aur Humne Apni Ankhon Se Dekha K Jo Auliya Ne Farma Diya Woh Sahi Hai.

Imam # 5

Hazrat Hasan Ibn Thabit Radialla Taala Anhu Farmate Hai,

نبي يرى ما لا يرى الناس حوله
ويتلو كتاب الله في كل مشهد
وإن قال في يوم مقالة غائب
فتصديقها في اليوم أو في غد

“Nabi Woh Dekhte Hai Jo Dusre Nahi
Aur Quran Padhte Hai
Aur Agar Woh Kisi Gaib Chiz K Bare Farmade
So Waisa Hi Aaj Aur Kal Me Hoga”
Aapka B Yehi Aqeeda Tha K Nabi Swallallahualaihiwasallam Kal Ki Baat Jante Hai Yaani Gaib

Hawala: Maujam Al-Kabir At-Tibraani, Jild 4, Safa 48-50

Alahad Wal Mathani Jild 9, Safa 463

Ma’arafatis Sahaba Li Abi Naeem Isbahani, Jild 6, Safa 398

Al-Isti’aab Fi Ma’arfatil Ashaab, Jild 2, Safa 137

Simtun Nujoom, Jild 1, Safa 150

Al-Waafi Bil Wafyaat, Jild 5, Safa 313

Taraakh-E-Damishq, Jild 3, Safa 322

Al-Hakim Jild 3, Safa 9-10

Al-Isti’ab Jild 4, Safa 1958-1962

Dala’il Al-Nubuwwa Lil Baheeqi, Jild 1, Safa 266

Dala’il Al-Nubuwwa Li Abi Naeem Isbahani, Jild 1, Safa 276

Sharh Usuli I’tiqadi Ahlas Sunnah, Jild 4, Safa 780

Tafseer At-Tibri, Book 102, Jild 2, Safa 411

Ibn Habban In Al-Thiqat Jild 1, Safa 128

Al-Iktifa Jild 1, Safa 343

Imam # 6

Imam Qastalani Apni Kitab Irshad As Saari.Kitabut Tafseer Surah Raad Darul Kitab Al Arabi Jild 7 Safa 186 Per Likhte Hai

لا یعلم متی تقوم الساعة الا اللہ الا من ارتضی من رسول فانه من یشاء من غیبیه والولی التابع له یا خذ عنه

Koi Nahi Jaanta Siwaye Allah K , K Qayamat Kab Aayegi Lekin Uske Mehbub Bande ,Jise Woh (Allah) Chahe Usey Batade Aur Wali Uska Taaabe Hote Hai Ussey Hasil Karte Hai.

Imam # 7

Hafiz-Ul-Hadith Sayyidi Ahmad Maliki Kehte Hai Gaus Apne Waqt K Sayyid Shareef Abdul Azeez Mas’ood Hasani (Radi Allahu Ta’ala Anhu) Kehte Hai

ھوا صلى اﷲ تعالى عليه وسلم لا یخفی علیه شئ من الخمس المذكورة فی الایة الشریفة وكیف یخفی علیه ذالك والاقطاب السبعة من امته الشریفة یعلمونہا وھم دون الغوث فكیف بالغوث فكیف بسید الاولین و الاخرین الذی ھوا سبب كل شئ ومنه كل شئ

Uloom E Khamsa Ka Ilm Nabi Swallallahualaihiwasallam Se Posheeda Nahi (Mukhtsar Tarjuma Kiya Hai)

Al-Ibriz, Baab 2, Mustafa Albaabi (Egypt), Safa 167/168.

Imam # 8

Imam Suyuti Rehmatullah Alaih Khasa’is Al-Kubra, Jild 2, Safa 292 Per Likhte Hai

وعرض عليه ما هو كائن في أمته حتى تقوم الساعة

Jo Kuch Ummat K Bare Qayamat Tak Hone Wali Hai Sab Nabi Swallallahualaihiwasallam K Saamne Pesh Kardi Gai Hai.

Aur

“Huzoor Alaihissalam Ka Ye Farmana “Illa Hua ” Uske Meinne Ye Hai K Unko Apne Aap Khuda K Siwa Koi Nhi Janta Lekin Kabhi Allah K Batane Se Jan Lete Hai Q K Yaha Wo Log Hai Jo Jante Hai Humne Mutaddid Ko Aisa Paya Hai Jaise Humne Ek Jamat Dekha K Wo Jan Lete Hai K Kab Marege Aur Jante Hai Shikam K Bache Ko “Imam Jalaluddin Suyuti, Rouzunnasheer Sharah Jame Sager”

Imam # 09 Aur 10

Allama Bajouri Sharh Qasida Burdah Aur Shaykh Ahmad Bin Muhammad As-Sawi Me Hashiya Ala Tafsir Jalalain Me Likhte Hai:

لم يخرج النبي عليه السلام من الدنيا الا بعد ان اعلمه الله بهذه الامور الخمسة

Nabi Swallallahualaihiwasallam Is Duniya Se Wisal Na Kiye Jabtak Unhe Uloom E Khamsa Ka Ilm Hasil Na Hua.

Hashiya Ala Tafsir Jalalain, Jild 3, Safa 215 – Hashiya Al-Bajouri Alal Burda, Safa 92.

Imam # 11

Allama Uthmawi Kehte Hai

قیل انه صلى اﷲ تعالى عليه وسلم اوتی علمہا ای الخمس فی اخر الامر لكنه امر فیھا بالكتمان وھذا القیل ھوا الصحیح

Nabi Swallallahualaihiwasallam Ko Uloom E Khamsa Ka Ilm Ataa Hua Aur Huqum Hua K Apne Paas Rakhe.
Hawala: Ajab Al-Ajaib Sharah Salat Syed Ahmad Kabeer Badawi.

Imam # 12

Deoband K Molvi Shabbir Usmani Jinhone Tafseer E Usmani Likha Hai , Woh Apni Tafseer E Usmani Surah Taqweer Ki Aayat 24 K Tahet Likhte Hai

“Ye Nabi Swallallahualaihiwasallam Har Qisam K Ghuyoob Ki Khabar Deta Hai.”

Imam # 13

Shah Abdul Azeez Muhaddith Dehlvi  Apni Tafseer Me Surah Jinn Ki Ghaib Wali Ayah K Taluq Likhtey Hai

“Jo Cheez Tamam Makhluq Ki Ba Nisbat Ghayab Hai Woh Gaib Mutlaq Hai Jaise Qayamat Ka Waqt Aur Bari Taala K Rozana K Takweene Aur Har Shariyat Ke Sharai Ahkam Aur Bari Taala Ki Zaat Wa Sifaat K Tafseeli Haqaiaq Is Qism Ko Allah Tala Ka Khas Gaib Kaha Gaya Hai Pas Woh Apne Khas Gaib Per Kisi Ko Mutlaa Nahi Karta Siwaye Us Fard K Jise Wo Pasand Farma Leta Hai Aur Fard Rasool Hota Hai Khwah Farishta Ho Jaise Jibrayil Alaishissalam Ya Insan Jaise Mohammad Swallallahualaihiwasallam ,Hazrat Moosa ,Hazrat Eisa Alaihimussalam Usey Apne Baaz Guyub Par Mutla Farmata Hai ” 

Tafseer Azeezi, Para 29, 60, 259

Aur

“Aap Swallallahualaihiwasallam Pe Ye Ayat Me Mazkoora Panch (5) Ashya Me Se Koi Shai Bhi Makhfi Na Rhi Aur Aap Swallallahualaihiwasallam Par Ye Makhfi Kaise Reh Sakti Thi Dar-Halanki Aap Swallallahualaihiwasallam Ki Ummat K Saatho Qutub Inko Jante Hai Aur Unka Muqaam Gaus Se Nichey Hai To Fir Ghaus Ka Kya Aalam Hoga Aur Fir Sayyadul Awwaleen Wal Aakhireen Jo K Har Shay Ki Waha Takhleeq Hai Ka Aalam Kya Hoga “

Al-Abrez, Albabul-Ashar, Safa 318

Imam # 14

Molvee Sarfraaz Ghakarvee (Deobandi)
Ahday Hazir Main Deoband K Tarjmaan Molvee Sarfraaz Ghakarvee Sahib Likhtay Hain Aur Matlab Ye Hay K Janaab Rasool Ay Khudaa Swallallahualaihhiwasallam Ko Tamaam Wo Juzee Or Kulli Aloom Hasil Ho Gay Thay Jo Haq Talaa K Nazdeek Apki Shaan Aqdas K Laaiq Orr Munasib The

Izaalaa Tul Raib Safa 148

Imam # 15

Allama Shunwani Jamunahaya Me Likhtey Hai

“Beshak Warid Hai K Allah Taala Nabi E Akram Swallallahualaihiwasallam Ko (Duniya Se ) Ne Le Gaya Jab Tak Ke Aap Swallallahualaihiwasallam Ko Har Shaiy Par Mutla Na Farma Dia”

Bahawala Khalisul -Aetiqad, 43

Ilm E Gaib Ki Woh Hadees Jise Gustakh Ilm E Gaib Ki Nafi K Liye Dalil Lete Hai Aur Unke Jawabaat

Mukhalifeen Nafi E Ilm E Gaib K Liye Bahut Si Ahadees Pesh Karte Hai Unsabka Ijmali Jawaab Toh Yeh Hai Ki Un Ahadees Me Huzur Swallallahualaihiwasallam Ne Yeh Na Farmaya Ki Mujhe Rab Ne Fala Chiz Ka Ilm Na Diya Balki Kisi Me Toh Hai Allahu Aalam Kisi Me Hai Mujhe Kya Khabar.Kisi Me Hai Ki Fala Baat Nabi Swallallahualaihiwasallam Ne Na Batai.Kisi Me Hai Ki Nabi Swallallahualaihiwasallam Ne Fala Se Yeh Baat Puchi Aur Yeh Tamam Baate Ilm Ki Nafi Saabit Nahi Karti Na Batana Ya Puchna Ya Allahu Aalam Farmana Aur Bahut Si Maslehato’n Ki Wajah Se B Ho Sakta Hai.Bahut Si Baateln Khuda Ne Bande Ko Na Batai.Sawaal K Bawajood Makhfi(Chupaye) Rakha.Bahut Si Chizo’n K Muta’alik Parwardigar E Aalam Farishto’n Se Puchta Hai Kya Usko B Ilm Nahi.Ek Hadees Sahi Kataiyudhalaat Aisi Lao Jisme Ataai Ilm E Gaib Nafi Ho.Magar In Sha Allah Na Laa Sakege.Yeh Jawaab Nihayat Kaafi Tha Magar Fir B Unka Mashur Ahadees Arz Karke Jawaab Arz Karta Hu.

Wabillahittaufik.

Hadees # 1

Sahi Bukhari Jild 9 Hadees No. 477.

Hazrat Ayesha Radialla Taaa Anha Se Riwayat Hai Ki Jisne Kaha K Nabi Swallallahualaihiwasallam Ne Apne Rabb Ko Dekha Woh Jhuta Hai Aur Jo Kahe K Nabi Swallallahualaihiwasallam Gaib Jante Hai Toh Woh Jhuta Hai

Jawab:

Yeh Hadees Bilkul Sahi Hai Lekin Hadees Ko Samajna Padega…..

Is Hadees Me 2 Point Hai..

1) Humare Sarkar Swallallahualaihiwasallam Ne Allah Ko Dekha.

2) Agar Koi Kahe Ki Nabi Sallallahualaihiwasaalm Ko Ilm E Gaib Hai Toh Woh Jhuta Hai…

Pehle Point Ka Jawab Hum Hazrat Shaikh Abdul Qadir Jeelani Radialla Taala Anhu Se Samajte Hai.

Kitab Ka Naam Gunya Tut Talebeen

Yeh Kitab Arbi Me Thi Aur Iska Tarjuma Kiya Hai Ahle Hadees Hafiz Mubashhir Hussain Lahori.

Safa No. 178 :

Likhte Hai : “Humara Aqeeda Hai K Nabi Swallallahualaihiwasallam Ne Shab E Meraj Bedaari Ki Haalat Me (Khwab Me Nahi) Apne Sir Wali Aakhon Se (Dil Se Nahi) Allah Taala Ka Deedar Kiya Hai Jaisa K Hazrat Jabir Radiallataala Anhu Riwayat Karte Hai K Nabi Swallallahualaihiwasallam Ne Aayat (Aap Swallallahualaihiwasallam Ne Allah Ko Dusri Martaba Dekha ,Surah Najam Aayat 13, Ki Tafseer Me Farmaya K Mene Bila Shak Wa Shuba Apne Rab Ko Apne Saamne Dekha”.

Aur Akhir Ki Line Per Gaur Kare Hazrat Ibn Abbas Radiallataala Anhu Se Jo Riwayat Hai Ki Farmate Hai K Mohammad Swallallahualaihiwasallam Ne Apni Ankhon Se Do (2) Martaba Rabtaala Ka Deedar Kiya.

Subhan Allah

Hazrat Gaus E Paak Khud Apna Aqeeda Bayan Farma Rahe Hai Aur Hazrat Gaus E Paak Radialla Taala Anhu Ko Har Tabka (Jamaat) Manti Hai Aur Yeh Aqeeda Rakhti Hai Ki Hazrat Gaus E Paak Radialla Taala Anhu Allah Taala K Wali Hai .

Aur Aage Khud Hazrat Gaus E Paak Hazrat Ayesha Radialla Taala Anha Waali Hadees Ka Jawab Dete Hai,

Safa 179 Per

Likhte Hai: “Yeh Riwayat Hazrat Ayesha Radiallataala Anha Ki Riwayat Se Muta’araz Nahi Q K Inki Riwayat Me Nafi Hai Aur Yeh Isbaat Hai Aur Ijtama’a K Waqt Isbaat Naïf Per Muqaddam Hota Hai Aur Nabi Swallallahualaihiwasallam Ne Bhi Apni Rue’yat Ka Isbaat Farmaya.

Yaha Per Hazrat Gaus E Paak Khud Kehrahe Hai Ki Nabi Swallallahualaihiwasallam K Muqabil Hazrat Ayesha Radiallataala Anha Ka Qaul Nahi Maana Jayega.

Scan Page Mulahiza Ho.

front coverSafa 178Safa 179

 

Ab Dusra Point
Dusre Point Ka Jawaab Yeh Hai Ki Hazrat Ayesha Ne Zaati Ilm E Gaib K Baare Kaha Hai Ki Agar Kisi Ne Kaha Ki Nabi Swallallahualaihiwasallam Khud Se Gaib Jaante Toh Woh Jhuta Hai…Q K Ilm E Gaib Khud Se Jaan Lena Sirf O Sirf Allah K Liye Hai Aur Allah K Ilawa Kisi K Liye Nahi Aur Ataai Ilm E Ghaib K Bare Humne Quran Shareef Ki Aayat Aur Ahadees E Mubaraka Pesh Kiye Aur Aage In Sha Allah Hum Imam K Aqwal B Pesh Karege.
Note: Hadees Kabhi Quran Shareef Se Takra Nahi Sakti Aur Yeh Hadees Sahi Hai Aur Quran Ki Woh Aayatein B Sahi Hai Jo Ataai Ilm E Gaib K Baare Batati Hai Jinka Zikr Pehle Kiya Gaya Hai.
Isliye Yeh Hadees Nabi Swallallahualaihiwasallam K Ilm E Gaib Ki Nafi Nahi Karti.
Isi Hadees Per Hum Ab Imam Ibn Hajar Asqalani Radialla Taala Anhu Ki Likhi Hui Sharah Sahi Bukhari Fatah Ul Bari Se Padhte Hai:
Tarjuma: Maruzi Rahimahullah Ne Imam Ahmed Bin Hanbal Radialla Taala Anhu Se Pucha K Log Kehte Hai K Hazrat Ayesha Radialla Taala Anha Ne Farmaya Hai K Jo Koi Tumhe Kahe K Aap Swallallahualaihiwasallam Ne Allah Ko Dekha Hai Toh Usne Allah Per Bohtan Bandha,Iska Jawab Kaise Diya Jaye,(Imam Ne Farmaya) Rasul Allah Swallallahualaihiwasallam K Aapne Farman Se Jisme Inhone Farmaya Hai “Rayyat Rabbi”(Yaani Mene Rab Ko Dekha) , Yeh Hazrat Ayesha Radialla Taala Anha K Qaul Ka Jawab Hai Kyukay Rasul Allah Swallallahualaihiwasallam Ka Farma Dena Hazrat Ayesha Radialla Taala Anha K Farmane Se Hazar Badarja Buland Hai.
Fatah Ul Bari Sharah Sahi Bukhari Jild 8 Safa 494.
Ab Imam Nawawi Rahimah Ullah Ka Jawab Padhte Hai Isi Hadees Per Sharah Sahi Muslim Kitab Al Iman 
Likhte Hai:
Jab Yeh Hazrat Ibn Abbas Radialla Taala Anhu Ki Sahi Hadees Se Saabit Ho Chukka Hai Toh Hum Yeh Nahi Soch Sakte K Yeh Inhone Apni Taraf Se Se Kaha Hoga,Yaqeenan Inhone Aap Swallallahualaihiwasallam Se Sunkar Farmaya Hai.Mamar Bin Rasheed Hazrat E Ayesha Aur Hazrat Ibn Abbas Rizwanallah Alaihim Ajmaen Ki Babat Farmate Hai K Yeh Ikhtilaf Is Wajah Se K Ayesha Radialla Taala Anha Issey Mukammal Taur Per Waqif Na Thi Jabke Ibn Abbas Radialla Taala Anhu Mukammal Taur Per Jante The,Toh Agar Ibn Abbas Radialla Taala Anhu Isko Saabit Karrahe Hai Aur Kuch Aur Log Iski Nafi Karrahe Hai Toh Yeh Sabik Ka Usool Hai K Woh Nafi Per Bhari Hota Hai.
Subhan Allah Sharah Se Haq Wazeh Hogaya.
Hadees # 2
Mishkat Baab Elaan Nikah Ki Pehli Hadees Hai Ki Huzur Swallallahualaihiwasallam Ek Nikah Me Tashreef Le Gaye Jaha’n Ansar Ki Kuch Bacchiya Daff Bajakar Jung E Badar K Maktuleen K Marsiya K Geet Gaane Lagi, Unme Se Kisi Ne Yeh Misra Padha “Wa Fina Nabiyun Yaalimu Ma Fi Gadeen”, Humme Aise Nabi Hai Jo Kal Ki Baat Jaante Hai Toh Huzur Swallallahualaihiwasallam Ne Farmaya Ki Yeh Chod Do, Wahi Gaaye Jao Jo Pehle Gaa Rahi Thi.
Isse Maalum Hua Ki Nabi Swallallahualaihiwasallam Ko Ilm E Gaib Nahi Tha Agar Hota Toh Aap Inko Yeh Kehne Se Na Rokte, Sachhi Baat Se Kyo Roka???
Jawaab: 
Awwal Toh Gaur Karna Chahiye Ki Yeh Misra Khud Un Bacchiyo’n Ne Toh Banaya Hi Nahi,Q K Bacchiyo’n Ko Sher Banana Nahi Aata,Aur Kisi Kaafir Wa Mushrik Ne Banaya,Wa Huzur Swallallahualaihiwasallam Ki Nabi Nahi Mante The,La Muhala Yeh Kisi Sahabi Ka Sher Hai,Batao Wa Sher Banane Waale Sahabi Maz Allah Mushrik Hai Ya Nahi,Fir Huzur Swallallahualaihiwasallam Ne Na Toh Is Sher Banane Wale Ko Bura Kaha Na Sher Ki Majammat Ki Balki Usko Gaane Se Roka Q Roka? 4 Waja Se 
1) Agar Koi Humare Saamne Humari Taarif Kare Toh Bataur Inkisaar Kehte Hai, Are Miyan Yeh Baat Chodo, Wahi Baat Karo.Yaha B Inkisaar Hai. 
2) Yeh Ki Khel Kud Gaane Bajane K Darmiyan Naat K Ashaar Padhne Se Mumanat Farmai, Iske Liye Adab Chahiye. 
3) Yeh Ki Gaib Ki Nisbat Ko Apni Taraf Karne Ko Napasand Farmaya 
4) Yeh Ki Marsiya K Darmiyan Naat Hona A Pasand Farmaya, Jaisa Ki Aajkal Naat Khwa’n Karte Hai , Ki Naat Wa Marsiya Ko Milakar Padhte Hai.
Mirkaat Se Isi Hadees K Matahet Hai,
Mana Farmaya Ilm Ki Nisbat Apni Taraf Karne Ko Q Ki Ilm E Gaib Khuda K Siwa Koi Nahi Jaanta Aur Rasul Wahi Gaib Jaante Ha Jo Allah Bataye Ya Yeh Napasand Kiya Ki Aapka Zikr Daff Bajane Me Ya Maktulin K Marsiya K Darmiyan Kiya Jaye Q Ki Aapka Darja Issey Aala Hai.
Ashiyatullama’at Me Isi Hadees K Matahet Hai 
“Shareheen Ne Kaha Hai Ki Huzur Swallallahualaihiwasallam Ka Usko Mana Farmana Isliye Hai Ki Isme Ilm E Gaib Ki Nisbat Huzur Swallallahualaihiwasallam Ki Taraf Hai , Lihaja Aapko Napasand Aai Aur Kuch Ne Farmaya Ki Aapka Zikr Shareef Khel Kood Me Munasib Nahi.
Hadees # 3
Madina Paak Me Ansar Baago Me Nar Darakht Ki Shaak Mada Darakht Me Lagate The Taaki Fal Zyada De , Is Kaam Se Ansaar Ko Huzur Alaihissalam Ne Mana Farmaya(Is Kaam Ko Arbi Me Talkih Kehte Hai) Ansar Ne Talkih Chod Di , Khuda Ki Shaan Fal Ghat Gaye , Iski  Shikayat Sarkare Do Aalam Ki Khidmat Me Pesh Hui , Toh Farmaya Antum Aalamu Be Umure Duniyakum , Apne Duniyawi Mamlat Tum Khub Jaante Ho , Maalum Hua Ki Aapko Yeh Ilm Na Tha Ki Talkih Rokne Se Fal Ghatt  Jayege Aur Ansar Ka Ilm Aapse Zyada Saabit Hua.
Jawaab: 
Huzur Alaihissalam Ka Farman, Antum Aalamu Be Umure Duniyakum, Izhare Narazi Hai Ki Jab Tum Sabr Nahi Karte Toh Duniyawi Muamlaat Tum Jaano Jaise Hum Kisi Se Koi Baat Kahe Aur Wah Isme Kuch Ta’ammul Kare Toh Kehte Hai Bhai Tu Jaan! Isse Nafi Ilm Maksud Nahi.
Sharah Shifa Mulla Ali Qari “Bahse Maujizat” Me Farmate Hai.
Tarjuma : Allah Taala Ne Huzur Alaihissalam Ko Tamam Dini Wa Duniyawi Maslehato’n Per Muttala Farmane Se Khas Farmaya , Is Per Yeh Aitraaz Hai Ki Huzur Ne Ansar K Darakhto’n Ki Talkih Karte Hu Paya , Toh Farameina Ki Tum Isko Chod Dete Toh Accha Tha , Unhone Chod Diya Toh Kuch Fal Hi Na Aaya Ya Naakis Aaya Toh Farameina Ki Apne Duniyawi Mamlaat Tum Jaano , Shaikh Sanosi Ne Farmaya Ki Aapne Chaha Tha Ki Unko Khilafe Aadat Kam Karke Baabe Tawakkul Tak Pahucha Dein Unhone Na Mana Toh Farama Diya Ki Tum Jaano , Agar Woh Yeh Maan Jaate Aur Do Ek Saal Nuksan Bardasht Kar Lete Toh Is Mehnet Se Bach Jaate .
Mulla Ali Qari Isi Sharah Shifa Jild 2 Safa No. 238 Me Farmate Hai.
Agar Woh Hazrat Huzur K Farman Per Saabit Rehte Toh Is Fun Me Faukiyat Le Jaate Aur Un Se Talkih Ki Mehnat Dur Hojati.
“Faslul Khitab” Me Allama Kaisari Se Nakal Farmaya.
Huzur Alaihissalam Ke Ilm Se Zamin Wa Aasman Me Zarra Bhar Chiz B Poshida Nahi, Agarche Aap Farmate The Ki Duniyawi Kaam Tum Jaano.Hazrat Yusuf Alaihissalam Ne Kabhi Kashtkari Na Ki Thi Aur Na Kashtkaro’n Ki Sohbat Haasil Ki Magar Zaman E Kaht Aane Se Pehle Hukum Diya Ki Galla Khub Kasht Karo Aur Farmaya “Fama Hasadtum Fajruhu Fi Sumbulehi”, Ki Jo Kuch Kaato’n Usko Baal Hi Me Rehne Do Yaani Gehu Ki Hifazat Ka Tarika Sikhaya, Aaj Bhi Galla Ko Bhuse Me Rakh Kar Uski Hifazat Karte Hai Unko Kheti Baadi Ka Khufiya Raaj Kis Tarah Maalum Hua? Aur Farameina “Ijalni Ala Khazainul-Arze Inni Hafizun Aalim”, Mujhko Ko Zameen K Khazino Per Mukarar Kardo Me Iska Muhafiz Aur Har Kaam Janne Wala Hu, Yeh Mulki Intezaam Wagairah Kis Se Sikhe? Toh Kya Huzur Alaihissalam Ki Danai Aur Huzur Ka Ilm Hazrat Yusuf Alaihissalam Se Bhi Kam Hai (Maz Allah)
Hadees # 4
Hadees Shareef Me Hai Ki Huazur Alaihissalam Ne Kuch Biwiyo’n K Ghar Shahad Mulahiza Farmaya Us Per Hazrat Aisha Ne Arz Kiya Ki Ya Habib Allah Aapke Dahen Paak Se Magaafir Ki Buu Aa Rahi Hai Toh Farmaya Ki Humne Magaafir Nahi Istemal Farmaya, Shahad Piya Hai, Fir Huzur Ne Apne Per Shahad Haram Karliya, Jis Per Yeh Aayat Utri “Lema Tuhirrimu Ma Allahu Laka” Maalum Hua Ki Aapko Apne Dahan Paak Ki Buu Ka B Ilm Na Tha Ki Isse Buu Aa Rahi Hai Ya Nahi .
Jawaab: 
Iska Jawaab Isi Aayat Me Hai “Tabatgi Marjaata Azwazika” A Habib Yeh Haram Farmana Aapki Bekhabri Se Nahi Balki Un Mautreej Ajwaaj Ki Raza K Liye Hai, Fir Apne Muh Ki Buu Gaib Nahi Mehsus Chiz Hai Har Sahi Buu Dimag Mehsus Kar Leta Hai Kya Badmazhab Ambiya K Hawaas Ko Bhi Naakis Manne Lage Hai.
Hadees # 5
Agar Huzur Alaihissalam Ko Ilm E Gaib Tha Toh Bire Mauna Ke Munafikeen Dhoke Se Aap Se 70 Sahaba E Ikram Kyo’ N Le Gaye?? Jinhe Waha Le Jaakar Shahid Kar Diya , Is Aafat Me Unhe Huzur Alaihissalam Ne Kyo’n Fasaya??
Jawaab: 
Ji Ha Huzur Alaihissalam Ko Yeh Bhi Khabar Thi Ki Bire Mauna Wale Munafikeen Hai Aur Yeh Bhi Khabar Thi Ki Yeh Log In 70 Sahaba Ko Shaheed Kar Denge, Magar Saath Hi Yeh Bhi Khabar Thi Marzi E Ilahi Yehi Hai Aur Un 70 Ki Shahadat Ka Waqt Aagaya Hai , Yeh Bhi Jaante The Ki Rab Taala Ki Raza Per Raazi Rehna Bande Ki Shaan Hai , Ibrahim Alaihissalam Toh Marzi E Ilahi Paakar Farzand Per Churi Le Kar Tayar Ho Gaye , Kya Yeh Begunah Per Zulm Tha?? Balki Rajaye Maula Per Raazi Thi , Accha Batao Rab Taala Ko Toh Khabar Thi Ki Ghosht Me Zaher Hai , Aur Bire Mauna Waale Un 70 Ko Shaheed Kar Denge “Wahi” Bhej Kar Kyo’n Na Rok Diya , Allah Taala Samaj De.
Hadees # 6
Hazrat Siddikatul Kubra Ka Haar Ghul Ho Gaya , Jagah Jagah Talash Karaya Gaya Na Mila , Fir Oont K Niche Se Baramad Hua , Agar Huzur Alaihissalam Ki Ilm Tha Toh Logo’n Ko Usi Waqt Kyo’n Na Bata Diya Ki Haar Waha Hai , Maalum Hua Ki Ilm Na Tha .
Jawaab : 
Is Hadees Se Na Baatana Maalum Hua Na Ki Na Janna Aur Na Batane Se Sekdo’n Hikmate Hoti Toh Kuch Hazrat Ne Chand Ke Ghatne Badne Ka Sabab Daryaft Kiya , Rab Taala Ne Na Bataya , Toh Kya Khuda E Paak Ko Bhi Ilm Nahi ?? Marzi Ilahi Yeh Thi , Ki Siddika Ka Haar Ghum Ho , Musalmaan Uski Talaash Me Yaha Ruk Jaaye , Zohar Ka Waqt Aajaye Paani Na Mile , Tab Huzur Alaihissalam Se Arz Kiya Jaaye Ki Ab Kya Kare Tab Yeh Aayatein Tayammum Naazil Ho Jisse Hazrat Siddika Ki Azmat Qayamat Tak K Musalmaan Maalum Kar Le Ki Unke Tufail Humko Tayammum Ka Hukum Mila , Agar Usi Waqt Haar Bata Diya Jaata Toh Aayat Tayammum Kyo’n Naazil Hoti , Rab K Kaam Asbaab Se Hote Hai , Ta’ajub Hota Hai Hai Ki Jo Aankh Qayamat Tak Ke Haalat Ko Mushahda Kare Usse Oont Ke Niche Ki Chizen Kis Tarah Makhfi(Chupi) Hai , Shaane Mehboob Alaihissalam Pehchanne Ki Khuda Taufik De .
Hadees # 7
Gustakhon Ka Kehna Hai Ki Agar Nabi Swallallahualaihiwasallam Ko Ilm E Gaib Tha Toh Unhone Khaibar Me Zaher Wala Ghost Q Khaya????? Aur Ilm E Gaib Hote Hue Zaher Wala Ghost Khaya Iska Matlab Ki Aapne Khudkushi Karne Ki Koshish Ki Jo Islam Me Haram Hai Aur Haram Kaamo Se Nabi Pakeeza Hai.
Jawaab: 
Us Waqt Nabi Swallallahualaihiwasallam Ko Khabar Thi K Us Ghost Me Zaher Hai Aur Saath Hi Yeh B Khabar Thi K Zaher Se Un Per Koi Farq Nahi Padega Allah Ki Ataa Se Aur Saath Hi Yeh B Pata Tha Ki Allah Ki Marzi Se Agar Woh Ghost Khakar Inteqaal Hojate Toh Unhe Shaheed Ka Maqaam Milta.
Yeh Jawaab K Baat Badmazhab Likhte Hai Ki “Un Sahaba E Kram Ka Kya Jo Us Waqt Maujud The Aur Zaher Wala Ghosht Khakar Inteqaal Hogaye??? Nabi Swallallahualaihiwasallam Ko Pata Tha Toh Unhe Zaher Wala Ghosht Khaane Diya???
Is Per Humara Jawaab Ahadees Se:
Abu Dawud, Al-Darimi Aur Ibn Hisham Likhte Hai “Ghosht Ne Khud Nabi Swallallahualaihiwasallam Se Kaha Ki Usme Zaher Mila Hua Hai Aur Sahabi “Bishr Bin Al-Bara’ Bin Ma’rur Al-Ansari (Radialla Taala Anhu)” Ne Ghosht Kha Liya Aur Inteqaal Hogaye. Agar Nabi Swallallahualaihiwasallam Ko Pehle Se Khabar Hoti Toh Woh Sahaba Ko Ghosht Khane Se Manaa Karte.Nabi Swallallahualaihiwasallam Ek Niwala Liya Aur Fir Muh Se Thuk Diya Aur Aapne Farmaya Ki “Ghosht Ne Mujhse Kaha Ki Usme Zaher Mila Hai” Lekin Jabtak Bishr As-Sahabi Ne Kha Liya Aur Inteqaal Hogaye . Imam Nawwawi (Rehmatullah Alaih) Ne Kaha Ki Yeh Ek Mu’jizat Me Se Hai.
Aur Jaankari K Liye Internet Pe Aap Log Check Kar Sakte Hai Ki Yahood O Nasara Aur Isaai Ne B Yehi Sawaal Kiye Hai Jo Yeh Badmazhab Karte Hai.
Nabi Swallallahualaiwasallam Ne Zaher Wala Ghosht Khaya Q K Yahudi Ne Kaha “إنكاننبيافلايضره” Agar Yeh Asal Nabi Hai Toh In Per Zaher Ka Asar Nahi Hoga.(Swallallahualaihiwasallam)
[Mishkat Al Masabih, Bab Al- Mawjizat)
Badmazhab Ko Sochna Chahiye Ki Yahudi Or Isaai Ne Humare Sarkar Swallallahualaihiwasallam Ko Aazmeina Hai K Zaher Asar Karega Ki Nahi Aur Isliye Humare Sarkar Ne Yeh Mujizat Dikhaya.
Sahaba E Kram Ka Inteqaal Hogaya Q K Zaher Un Pe Asar Karta Hai Jo Nabi Nahi.
Badmazhab Ne Is Mujizat Me Yeh Note Nahi Ki Jisne Humare Sarakar Swallallahualaihiwasallam Ko Aazmaya Unhone Is K Baad Imaan Laaye Aur Islam Qabul Kiya. 
[Al Bidaya Wan Nihaya, Vol 3,P 388]
Badmazhab Ne Hamesha Humare Sarkar Swallallahualaihiwasallam K Ilm E Gaib Ko Jhutlaya Aur Yehi Saabit Karte Hai Ki Nabi Swallallahualaihiwasallam Ko Ilm E Gaib Nahi(Maz Allah)
Hadees # 8
Bukhair Jild 1 Kitabul Janaiz Safa No. 166 , Me Hazrat Ummul-Ula Ki Riwayat Hai ,Khuda Ki Qasam Me Nahi Jaanta Haalaki Me Allah Ka Rasul Hu Ki Mere Saath Kiya Jayega.
Isse Maalum Hua Ki Huzur Alaihissalam Ko Apni Bhi Khabar Na Thi Ki Qayamat Me Mujh Se Kya Mamla Hoga 
Jawaab: 
Is Jagah Ilm Ki Nafi Nahi Balki Diraytan Ki Nafi Hai Yaani Me Apne Atkal Wa Qyas Se Nahi Jaanta Ke Mere Saath Kya Mamla Hoga Balki Iska Ta’akkul Wahi E Ilahi Se Hai Toh A Ummul-Ula Tum Jo Usman Ibne Majun Ke Jannati Hone Ki Gawahi Mahaz Qyas Se De Rahi Ho Yeh Mautbaar Nahi.
Isi Gaib Ki Khabre Me Toh Ambiya E Kram Bhi Qayas Nahi Farmate, Warna Mishkat “Babu Fazail Dayyadul-Muslimeen” Me Hai Ki Hum Aulade Aadam K Sardar Hai Us Roz “Liwa-Ul-Hamd” Humare Haath Me Hoga Aadam Wa Aadmiyan Humare Jhande Ke Niche Honge Unki Mutabik Kis Tarah Ki Jayegi.

MAWLID-IN-NABIYY SALLALLAHU ‘ALAYHI WA-AALIHI WA-SALLAM According to Hadith Part 03

Farhat-ul-Quloob Fi Mawlid-in-Nabiyy-il-Mahboob SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam: 11

          “Hazrat Aws Bin Aws رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Se Riwaayat Hai Ki Rasool Allah صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Ne Farmaya : Be Shak Tumhaare Dino’n Me Se Jumu’ah Ka Din Sab Se Behtar Hai Is Din Hazrat Aadam عَلَيْهِ السَّلَام Paida Hu’e Aur Us Din Unhone Wafaat Paa’i Aur Isi Din Soor Phunka Jaaega Aur Isi Din Sakht Aawaaz Zaahir Hogi. Pas Is Din Mujh Par Kathrat Se Durood Bheja Karo Kyoo’n Ki Tumhaara Durood Mujh Par Pesh Kiya Jaata Hai. Sahaba-e Kiram Ne ‘Arz Kiya : Ya RasoolAllah! Hamaara Durood Aap Ke Wisaal Ke Baa’d Aap Ko Kaise Pesh Kiya Jaaega? Jab Ki Aap Ka Jasade Mubaarak To Khaak Me Mil Chuka Hoga? Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Ne Farmaya : Be Shak Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ Ne Zameen Par Ambiya-e Kiram Ke Jismo’n Ko (Kisi Bhi Qism Ka Nuqshaan Pahonchaana) Haraam Kar Diya Hai.”

 

“Ek Riwaayat Me Hai Ki Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Ne Farmaya Be Shak Allah Buzurg-o Bartar Ne Zameen Par Haraam Qaraar Diya Hai Ki Woh Hamaare Jismo’n Ko Khaae.”

 

Is Hadith Ko Imam Ahmad, Aboo Dawud Ne Mazkoora Alfaaz Ke Saath, Nasa’i, Ibn Majah, Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban Aur Darimi Ne Riwayat Kiya Hai. Imam Hakim Ne Farmaya : Yeh Hadith Imam Bukhari Kee Sharaa’it Ke Mutaabiq Sahih Hai. Imam Wadiyashi Ne Bhi Farmaya : Ise Imam Ibn Hibban Ne Sahih Qaraar Diya Hai. Imam ‘Asqalani Ne Farmaya : Ise Imam Ibn Khuzaymah Ne Sahih Qaraar Diya Hai. Imam Ajlooni Ne Farmaya : Ise Imam Bayahqi Ne ‘Umda Sanad Ke Saath Riwaayat Kiya Hai.

[Aboo Dawud As-Sunan, 01/275, Raqm-1047,

Aboo Dawud As-Sunan, 02/88, Raqm-1531,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 04/08, Raqm-16207,

Nasa’i Fi As-Sunan, 03/91, Raqm-1374,

Nasa’i Fi As-Sunan Al-Kubra, 01/519, Raqm-1666,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/345, Raqm-1085,

Ibn Khuzaymah Fi As-Sahih, 03/118, Raqm-1733, 1734,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 03/190, Raqm-910,

Darimi Fi As-Sunan, 01/445, Raqm-1572,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 02/253, Raqm-8697,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/413, Raqm-1029,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 05/97, Raqm-4780,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 01/261, Raqm-589,

Bazzar Fi Al-Musnad, 08/411, Raqm-3485,

Bayhaqi Fi As-Sunan-us-Sughra, 01/371, Raqm-634,

Bayhaqi Fi As-Sunan-ul-Kubra, 03/248, Raqm-5789,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 03/109, Raqm-3029,

Bayhaqi Fi Fada’il Al-Awqat,

Jahdami Fi Fadl Al-Salah ‘Ala Al-Nabi  ﷺ, 01/37, Raqm-22,

Wadiyashi Fi Tuhfat-ul-Muhtaj, 01/524, Raqm-661,

‘Asqalani Fi Fat’h-ul-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari,11/370,

Ajlooni Fi Kashf-ul-Khafa’, 01/190, Raqm-501,

Farhat-ul-Quloob Fi Mawlid-in-Nabiyy-il-Mahboob SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam,/41_44, Raqm-11.]

Farhat-ul-Quloob Fi Mawlid-in-Nabiyy-il-Mahboob SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam: 12

          “Hazrat Aboo Lubabah Bin ‘Abd-il-Mundhir رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Bayaa Karte Hain Ki Rasool Allah صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Ne Farmaya : Be Shak Jumu’ah Ka Din Tamaam Dino’n Ka Sardaar Hai Aur Baaqi Dino’n Se Badh Kar Allah Ta’ala Ke Haa’n ‘Azamat Waala Hai Aur Allah Ta’ala Ke Haa’n Is Kee ‘Azamat ‘Eid-ul-Ad’ha Aur ‘Eid-ul-Fitr Se Bhi Badh Kar Hai. (Kyoo’n Ki) Is Din Me Paanch Khaslatein Paa’i Jaati Hain : Is Din Allah Ta’ala Ne Hazrat Aadam  عَلَيْهِ السَّلَام Ko Paida Farmaya Aur Isi Din Unhe’n Wafaat Dee Aur Isi Din Me Ek Saa’at Aisi Hoti Hai Jis Me Banda Allah Ta’ala Se Jo Bhi Sawaal Kare Woh Use ‘Ata Farmata Hai Jab Tak Ki Woh Kisi Haraam Cheez Ka Sawaal Nahin Karta, Aur Isi Din Qiyaamat Bapa Hogi. Koi Muqarrab Firishta, Aasmaan, Zameen, Hawa, Pahaad Aur Samundar Aur Aisa Nahin Jo Jumu’ah Ke Din Se Na Darta Ho (Kyoo’n Ki Is Din Qiyaamat Bapa Hogi).”

Ise Imam Ahmad, Ibn Majah Ne Mazkoora Alfaaz Ke Saath Aur Bukhari Ne At-Tarikh Al-Kabir Me Bayaan Kiya Hai.

[Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/344, Raqm-1084,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/430, 05/284, Raqm-22510,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 01/477, Raqm-5516,

Shafi’iy Fi Al-Musnad, 01/71,

Bazzar ‘An Sa’d Bin ‘Ubadah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Fi Al-Musnad, 09/191, Raqm-3738,

Abd Bin Humayd Fi Al-Musnad, 01/127, Raqm-309,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 05/33, Raqm-4511, 06/19, Raqm-5376,

Bukhari Fi At-Tarikh Al-Kabir, 04/44, Raqm-1911,

Farhat-ul-Quloob Fi Mawlid-in-Nabiyy-il-Mahboob SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam,/44_46, Raqm-12.]

Farhat-ul-Quloob Fi Mawlid-in-Nabiyy-il-Mahboob SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam: 13

          “Hazrat Aboo Qatadah Ansari رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Se Peer Ke Din Roza Rakhne Ke Baare Me Sawaal Kiya Gaya To Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Ne Farmaya : Isi Roz Meri Wilaadat Hu’i Aur Isi Roz Mere Oopar Qur’an Naazil Kiya Gaya.”

Ise Imam Muslim Ne Riwaayat Kiya Hai.

 

Ek Aur Riwaayat Me Hai Ki Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Ne Farmaya : “Isi Roz Mujhe Nubuwwat (Ya’ni Be’that) Se Sarfaraaz Kiya Gaya.”

Ise Imam Ahmad Aur Nasa’i Ne Riwaayat Kiya Hai.

[Muslim Fi As-Sahih, 02/819, Raqm-1162,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/296, 297, Raqm-22590, 22594,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/146, Raqm-2777,

Farhat-ul-Quloob Fi Mawlid-in-Nabiyy-il-Mahboob SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam,/46, Raqm-13.]

Farhat-ul-Quloob Fi Mawlid-in-Nabiyy-il-Mahboob SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam: 14

          “Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Abbas رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا Farmaaye Hain Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Kee Peer Ke Roz Wilaadat Hu’i, Aur Peer Ke Roz Hee Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Ko Sharfe Nubuwwat Se Sarfaraaz Kiya Gaya Aur Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Ne Peer Ke Roz Hee Makkah Mukarramah Se Madinah Munawwarah Kee Taraf Hijrat Farma’i. Peer Ke Roz Hee Madinah Munawwarah Me Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Kee Tashreef Aawri Hu’i Aur Hajare Aswad Uthaane Ka Waaqe’a Bhi Peer Ke Roz Hee Huwa.”

Is Hadith Ko Imam Ahamd Ne Riwaayat Kiya Hai. Imam Haythami Ne Farmaya : Is Hadith Ko Imam Ahmad Aur Tabarani Ne Riwaayat Kiya Hai Aur Is Kee Sanad Me Ibn Lahi’ah Naami Raawi Ke Ilaawa Deegar Rijaal Thiqah Aur Sahih Hadith Ke Rijaal Me Se Hain.

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/277, Raqm-2506,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Masa’il, 01/59,

Ibn ‘Asakir Fi Tarikh Madinat Dimashq, 03/67,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id Wa Manba’-ul-Fawa’id, 01/196,

Tabari Fi Jami’-ul-Bayan Fi Tafsir Al-Qur’an, 06/84,

Ibn Kathir Fi Tafsir Al-Qr’an Al-Azim, 02/14,

Tabari Fi Tarikh Al-Umam Wa’l-Mulook Al-Ma’roof Tarikh At-Tabari, 02/05,

Ibn Kathir Fi Al-Bidayah Wa An-Nihayah, 02/260,

Kila’iy Fi Al-Iktifa’ Bima Tadammanahu Min Maghazi Rasool Allah Wa Al-Thalathah Al-Khulafa’, 02/453,

Fakihi Fi Akhbar Makkah Fi Qadim Al-Dahr Wa Hadithih, 04/06,Raqm-2298,

Ibn Abd-il-Barr Fi Al-Isti’ab Fi Ma’rifat Al-As’hab, 01/47,

Suyooti Fi Al-Khasa’is Al-Kubra, 02/473,

Farhat-ul-Quloob Fi Mawlid-in-Nabiyy-il-Mahboob SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam,/46_48, Raqm-14.]

Farhat-ul-Quloob Fi Mawlid-in-Nabiyy-il-Mahboob SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam: 15

          “Hazrat Jabir Bin ‘Abd Allah Ansari Aur Hazrat ‘Abd Allah Bin ‘Abbas رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا Dono’n Ne Bayaan Farmaya : Rasool Allah صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Kee Wilaadate Mubaaraka ‘Aam-ul-Feel, Peer Ke Roz Baarah-12 Rabi’ul-Awwal Ko Hu’i, Aur Isi Roz Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Ko Sharfe Nubuwwat Se Sarfaraaz Kiya Gaya Aur Isi Roz Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Ko Aasmaan Kee Taraf Buland Kiya Gaya (Ya’ni Me’raaj Karaa’i Ga’i), Aur Isi Din Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Ne Hijrat Farmaa’i, Aur Isi Roz Aap صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم Ka Wisaal Mubaarak Huwa.”

Ise Imam Hasayn Bin Ibrahim Al-Jawraqani Ne Baghair Kisi Jirah Ke Riwayat Kiya Hai.

“Hazrat Muhammad Bin Is’haq رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ Se Riwaayat Hai Ki Huzoor Nabiyye Akram صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ‘Aam-ul-Feel Me Peer Ke Roz Baarah-12 Rabi’-ul-Awwal Ko Is Dunya Me Tashreef Laa’e.”

Ise Imaam Hakim, Ibn Hibban, Ibn Is’haq Aur Bayhaqi Ne Mazkoora Alfaaz Ke Saath Riwaayat Kiya Hai.(01)

[Hafiz Aboo Abd Allah Al-Hasayn Ibn Ibrahim Al-Jawraqani Al-Hamdani Fi Al-Abatil Wa Al-Manakir Wa Al-Sihah Wa Al-Mashahir,/27, Raqm-122,

(01) Hakim Fi Al-Mustadrak, 02/659, Raqm-4182,

Ibn Hibban Fi Al-Thiqat, 01/15,

Bayhaqi Fi Shu’ab-ul-Iman, 02/135, Raqm-1387,

Bayhaqi Fi Dala’il-un-Nubuwwah, 01/74,

Ibn Asakir Fi Tarikh Madinat Dimashq, 03/73,

Ibn Jarir Fi Tarikh Al-Umam Wa’l-Mulook Al-Ma’roof Tarikh At-Tabari, 01/453,

Kila’iy Fi Al-Iktifa’ Bima Tadammanahu Min Maghazi Rasool Allah Wa Al-Thalathah Al-Khulafa’, 01/131,

Ibn Is’haq Fi As-Sirat-un-Nabawiyyah,/591_594,

Ibn Hisham Fi As-Sirat-un-Nabawiyyah, 01/293,

Farhat-ul-Quloob Fi Mawlid-in-Nabiyy-il-Mahboob SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam,/48_49, Raqm-15.]