Maula Ali AlaihisSalam Quote

.(بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ).

*Imam Ali ibn Abi Talib (عليه السلام)*

Aql jaisi koi daulat nahi hai aur jahalat jaisi koi fakiri nahi hai. Adab jaisi koi miraas nahi hai aur mashwara jaisa koi madadgaar nahi hai…..


(Nehjul-blagha 54 p647)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s