Hazrat Ali كَرَّمَاللهُ تَعَالىٰ وَجْهَهُ الْكَرِيْم Kee Jaame’ Sifaat Aur Manaaqib Ka Bayan

Hazrat Ali كَرَّمَاللهُ تَعَالىٰ وَجْهَهُ الْكَرِيْم Kee Jaame’ Sifaat Aur Manaaqib Ka Bayan

Hazrat Aboo Haazim Hazrat Sahl Bin Sa’d RadiyAllahu Ta’ala Anhu Se Riwayat Karte Hain Ki Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Aboo Turaab Se Badh Kar Koi Naam Mehboob Na Tha, Jab Unhein Aboo Turaab Ke Naam Se Bulaaya Jaata To Woh Khush Hote They.
Raawi Ne Un Se Kaha :
Hamein Woh Waaqia Sunaaye Ki Aap KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ka Naam Aboo Turaab Kaise Rakha Gaya :
Unhone Farmaya :
Aik Din Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Hazrat Fatimah RadiyAllahu Ta’ala Anha Ke Ghar Tashrif Laaye To Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ghar Me Nahin They, Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
Tumhaara Chachaazaad Kaha’n Hai ?
Arz Kiya :
Mere Aur Un Ke Darmiyan Kuchh Baat Ho Gayi Jis Par Woh Khafa Ho Kar Baahar Chale Gaye Aur Ghar Par Qayloola Bhi Nahin Kiya.
Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Kisi Shakhs Se Farmaya :
Jaao Talaash Karo Woh Kaha’n Hai ?
Us Shakhs Ne Aa Kar Khabar Dee Ki Woh Masjid Me So Rahe Hain.
Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Paas Tashrif Le Gaye, Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Dekha Ki Woh Lete Huwe Hain Jab Ki Un Kee Chaadar Un Ke Pehloo Se Neeche Geer Gayi Thi Aur Un Ke Jism Par Mitti Lag Gayi Thi, Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Apne Haath Mubarak Se Woh Mitti Jhaadte Jaate Aur Farmate Jaate :
Aye Aboo Turaab !
Utho, Aye Aboo Turaab Utho.”

Yeh Hadith Muttafaque Alay Hai Aur Mazkoorah Alfaaz Imam Muslim Ke Hain.

[Bukhari Fi As-Sahih, 01/169, Raqam-430,

05/2316, Raqam-5924,

Muslim Fi As-Sahih, 04/1874, Raqam-2409,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 01/211,

Bayhaqui Fi As-Sunan-ul-Kubra, 02/442, Raqam-4137,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/163, 164, Raqam-187.]

Hazrat Salama Bin Akwa’ RadiyAllahu Ta’ala Anhu Farmate Hain Ki Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Aashoob-E-Chashm Kee Takleef Ke Baa’is Ma’rreiqa-E-Khaybar Ke Liye (Ba-Waqt-E-Rawaangi) Mustafwi Lashkar Me Shaamil Na Ho Sake.
Pas Unhone Socha Ki Mein Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Se Peechhe Reh GayaHoo’n, Phir Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Nikle Aur Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Se Jaa Mile.
Jab Woh Shab Aayi Jis Kee Subah Ko Allah Ta’ala Ne Fateh Ata Farmayi To Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
Kal Mein Alam (Jhanda) Aise Shakhs Ko Dunga Ya Kal Alam Woh Shakhs Pakdega Jis Se Allah Aur Us Ka Rasool Muhabbat Karte Hain Ya Farmaya Ki Jo Allah Ta’ala Aur Us Ke Rasool SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Se Muhabbat Karta Hai, Allah Ta’ala Us Ke Haathon Khaybar Kee Fateh Se Nawaazega.
Phir Achaanak Hum Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Dekha, Hala’n Ki Hamein Un Ke Aane Kee Tawaqqu’ Na Thi.
Pas Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Alam Unhein Ata Farmaya Aur Allah Ta’ala Ne Un Ke Haathon Fateh Nasib Farmayi.”

Yeh Hadith Muttafaque Alayh Hai.

[Bukhari Fi As-Sahih, 03/1357, Raqam-3499,

04/1542, Raqam-3972,

03/1086, Raqam-2812,

Muslim Fi As-Sahih, 04/1872, Raqam-2407,

Bayhaqui Fi As-Sunan-ul-Kubra, 06/362, Raqam-12837,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/164, 165, Raqam-188.]

Hazrat Abd-ul-Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala Anhuma Se Riwayat Hai Ki  Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Darwaaze Ke Siwa Masjid Me Khulne Waale Tamam Darwraaze Band Karne Ka Hukm Diya.”

Is Hadith Ko Imam Ne Riwayat Kiya Hai.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/641, Raqam-3732,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id, 09/115,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/165, Raqam-189.]

Hazrat Amr Bin Maymoon RadiyAllahu Ta’ala Anhu Hazrat Abd-ul-Allah Bin Abbas RadiyAllahu Ta’ala Anhuma Se Aik Taweel Hadith Me Riwayat Karte Hain Ki Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Masjid Ke Tamam Darwaaze Band Kar Diye Siwaaye Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ke Darwaaze Ke Aur Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
Ali Haalat-E-Janaabat Me Bhi Masjid Me Daakhil Ho Sakta Hai.
Kyun Ki Yahi Us Ka Raasta Hai Aur Us Ke Alaawah Us Ke Ghar Ka Koi Aur Raasta Nahin Hai.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Ne Riwayat Kiya Hai.

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/330, Raqam-3062,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/165, 166, Raqam-190.]

Hazrat Abd-ul-Allah Bin Umar RadiyAllahu Ta’ala Anhuma  Bayan Karte Hain Ki Hum Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ke Zamaane Me Kaha Karte They Ki Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Tamam Logo’n Se Afzal Hain Aur Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ke Baa’d Hazrat Aboo Bakr Siddique RadiyAllahu Ta’ala Anhu Aur Phir Hazrat Umar RadiyAllahu Ta’ala Anhu Aur Yeh Ki Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Teen-03 Khasklatein Ata Kee Gayi Hain.
Un Me Se Agar Aik Bhi Mujhe Mil Jaati To Yeh Mujhe Surkh Qimti Oonton Ke Milne Se Zyaadah Mahboob Hai.
(Aur Woh Teen-03 Khaslatein Yeh Hain) Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Un Ka Nikaah Apni Saahabzaadi Se Kiya Jis Se Un Kee Aulaad Huwi Aur Doosari Yeh Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Masjid-E-Nabawi Kee Taraf Khulne Waale Tamam Darwaaze Band Karwa Diye Magar Un Ka Darwaaza Masjid Me Raha Aur Teesari Yeh Ki Un Ko Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Khaybar Ke Din Alam Ata Farmaya.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal Ne Riwayat Kiya Hai.

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/26, Raqam-4797,

Ahmad Bin Hanbal Fi Faza’il-us-Sahabah, 02/567, Raqam-955,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id, 09/120,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/166, 167, Raqam-191.]

Hazrat Abd-ul-Allah Bin Sab’a Bayan Karte Hain Ki Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Aik Din Hamein Khutba Diya Aur Farmaya :
Us Zaat Kee Qasam Jis Ne Daane Ko Phaada Aur Makhlooqaat Ko Zindagi Ata Farmaayi Yeh Daadhi Zaroor BilZaroor Khoon Se Khizaab Kee Jaaegi (Ya’ni Meri Daadhi Mere Sar Ke Khoon Se Surkh Ho Jaaegi) Raawi Bayaan Karte Hain Ki Logo’n Ke Kaha :
Pas Aap Hamein Bata De’n Woh Koun Hai ?
Hum Us Kee Nasl Meeta Denge.
Aap KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Farmaya :
Mein Tumhein Allah ﷻ Kee Qasam Deta Hoo’n Ki Mere Qaatil Ke Ilaawah Kisi Ko Qatal Na Kiya Jaaye.
Logo’n Ne Kaha Agar Aap Yeh Jaante Hain To Kisi Ko Khalifah Muqarrar Kar De’n, Aap Ne Farmaya :
Nahin Lekin Mein Tumhein Woh Chiz Sonpta Hoo’n Jo Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Tumhein Sonpi (Ya’ni Baa-Hum Mushaawarat Se Khalifah Muqarrar Karu).”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Aur Bazzar Ne Riwayat Kiya Hai.

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/156, Raqam-1340,

Bazzar Fi Al-Musnad, 03/92, Raqam-871,

Maqdisi Fi Al-Ahadith Al-Mukhtarah, 02/213, Raqam-595,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/167, Raqam-192.]

Hazrat Abd-ul-Allah RadiyAllahu Ta’ala Anhu Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Sayyidah Fatimah RadiyAllahu Ta’ala Anha Se Farmaya :
Kya Too Raazi Nahin Ki Mein Ne Tera Nikaah Ummat Me Sab Se Pehle Islam Laane Waale, Sab Se Zyaadah Ilm Waale Aur Sab Se Zyaadah Burd Baar Shakhs Se Kiya Hai.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 05/26,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 20/229,

Hindi Fi Kanz-ul-Ummal, Raqam-32924, 32925,

Suyooti Fi Jam’-ul-Jawami’, Raqam-4273, 4274,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/168, Raqam-193.]

Hazrat Aaishah Siddiqua RadiyAllahu Ta’ala Anha Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
Mere Paas Sardaar-E-Arab Ko Bulaao.
Mein Ne Arz Kiya :
Ya RasoolAllah SallAllahu Ta’ala Alayka Wa Sallam !
Kya Aap Arab Ke Sardaar Nahin ?
Farmaya :
Mein Tamam Aulaad-E-Aadam Ka Sardaar Hoo’n Aur Ali Arab Ke Sardaar Hain.”

Is Hadith Ko Imam Haakim Aur Aboo Nu’aym Ne Riwayat Kiya Hai.

[Hakim Fi Al-Mustadrak, 03/134, Raqam-4626,

Aboo Nu’aym Fi Hilyat-ul-Awliya’, 01/63,

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id, 09/131,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/168, Raqam-194.]

Hazrat Abd-ul-Allah Bin Mas’ood RadiyAllahu Ta’ala Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
Ali Ke Chehre Ko Takna Ibaadat Hai.”

Is Hadith Ko Imam Hakim Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

[Hakim Fi Al-Mustadrak, 03/152, Raqam-4682,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 10/76, Raqam-10006,

Daylami Fi Musnad-ul-Firdaws, 04/294, Raqam-6865,

An Muaz Bin Jabal Wa Aboo Nu’aym Fi Hilyat-ul-Awliya’, 05/58,

قال ألهيثمي، وثقه ابن حبان و قال مستقيم الحديث .

Haythami Fi Majma’-uz-Zawa’id, 09/119,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/168, 169, Raqam-195.]

Hazrat Hubayrah RadiyAllahu Ta’ala Anhu Se Riwayat Hai Ki Imam Hasan Bin Ali RadiyAllahu Ta’ala Anhuma Ne Hamein Khutba Diya Aur Farmaya :
Guzishtah Kal Tum Se Woh Hasti Juda Ho Gayi Hai Jin Se Na To Guzishtah Log Ilm Me Sabqat Le Sake Aur Na Hee Baa’d Me Aane Waale Un Ke Martaba-E-Ilmi Ko Paa Sakenge, Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Un Ko Apna Alam De Kar Bhejte They Aur Jibra’il عَلَيْهِ السَّلَام Aap Kee Daaein Taraf Aur Mika’il عَلَيْهِ السَّلَام Aap Kee Baaein Taraf Hote They Aur Aap SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ko Fateh Hone Tak Woh Aap Ke Saath Rehte They.”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal Ne Aur Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

[Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/199, Raqam-1719,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Awsat, 02/336, Raqam-2155,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/169, Raqam-196.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s