Hadith Nasa’i Fi As-Sunan, 02/229, Raqam-1141

“Hazrat Abdullah Bin Shaddad رضي الله عنهم Apne Waalid Hazrat Shaddad Bin Haad Se Riwayat Karte Hain Ki Imam ul Ambiya Huzoor Muhammad Mustafa (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Ishaa Kee Namaaz Ada Karne Ke Liye Hamaare Paas Tashrif Laaye Aur Aap (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Hasan Ya Husain عليهما السلام (Mein Se Kisi Aik Shehzaade) Uthaaye Huwe The.
.
Huzoor Nabi-E-Akram (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Ne Tashrif Laa Kar Unhein Zamin Par Bitha Diya Phir Namaaz Ke Liye Takbir Farmayi Aur Namaaz Padhana Shuru’ Kar Dee, Namaz Ke Dauraan Huzoor (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Ne Taweel Sajdah Kiya.
Shaddad Ne Kaha :
Mein Ne Sar Uthaa Kar Dekha Ki Shehzaade Sajde Kee Haalat Me Aap (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Kee Pusht-E-Mubarak Par Sawaar Hain.
Mein Phir Sajde Me Chala Gaya.
.
.
Jab Huzoor Nabi-E-Akram (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Namaz Ada Farma Chuke To Logo’n Ne Arz Kiya :
Ya RasoolAllah (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ !
Aap Ne Namaz Me Itna Sajda Taweel Kiya.
Yaha’n Tak Ki Hum Ne Gumaan Kiya Ki Koi Amr-E-Ilaahi Waaqe’ Ho Gaya Hai Ya Aap Par Wahiy Naazil Hone Lagi Hai.
.
.
Aap (صلى الله عليه وآله وسلم) Ne Farmaya :
Aisi Koi Baat Na Thi Magar Yeh Ki Mujh Par Mera Beta Sawaar Tha Is Liye (Sajde Se Uthne Me) Jaldi Karna Achchha Na Laga Jab Tak Ki Is Kee Khwaahish Poori Na Ho.”
.
.
Subhan Allah
.
Is Hadith Ko Imam Nasa’i Aur Imam Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai.

[Nasa’i Fi As-Sunan, 02/229, Raqam-1141,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/493,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/380, Raqam-32191,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 07/270, Raqam-7107,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/198, 199, Raqam-237.]