Qaul e Hazrat Ali AlaihisSalam.*…….(بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ)…….*

*Imam Ali ibn Abi Talib (عليه السلام)*

Hoshiyar raho hoshiyar ! ke parwardigar ne gunahon ki is kadar parda poshi ki hai ke Insaan ko ye dhoka ho gaya hai ke shayad maaf kar diya hai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s