Imam Hasan WO HAIN Jinki Wiladat (Birth) ka Zikr Quran me hai!!

Imam Hasan WO HAIN Jinki Wiladat (Birth) ka Zikr Quran me hai!!

Marajal Bahrain!

“Jab Sayyeda-e-Kainat aur Maula Ali al Murtaza ka Nikah hua to Ye 2 Samundar Mile. Ek Samundar Ismat o Taharat-e-Sayyeda Fatimah aur Dusra Samundar-e-Wilayat-e-Maula Ali al Murtaza. “Marajal Bahraine Yaltaqiyaan” (Surah Rahman) Jab Ye 2 Samundar mile aur Inke Darmiyan Waseela Parda ka Wo Mustafa ki Zaat Hai. To Jab Ye Samundar Miley to Inke Milne se 2 Chizen Niklin “Lu’alu wal Marjaan” Ek moti nikla ek marjaan nikla. Agar aapko pata ho to moti seep me hota hai aur samundar ki lehren lag lag lagkar us moti ko mas hohokar uspar sabz (green) rang ki jhalak aajati hai. Agar sachha aur suchha moti dekhna ho to is tarah dekho jisme sabz jhalak nazar aaye, samjhlo khaalis moti hai! jisme sabz jhalak na ho wo khaalis moti nahi. To usme se “Lu’alu” sabz rangat waala Moti nikla, sabz rangat zehar ki thi ye Hasan-e-Mujtaba they! Aur “Wal Marjaan” Marjaan ka rang surkh (red) hota hai, Ye Khoon-e-Hussain ka Rang tha!

Behr-e-Wilayat aur Behr-e-Ismat o Taharat Miley Batasadduq-e-Mustafa, Us Nikah ke Hijab se Miley to Hasan Moti banke nikley aur Hussain Marjaan banke nikley!”

Alaihim Afdalus Salawatu was-Salaam

-Shaykh-ul-Islam Dr. Tahir-ul-Qadri

Allahumma Salle Ala Sayyedina wa Maulana Muhammadiw wa Ala Sayyedina Aliyyuw wa Sayyedatina Fatimah wa Sayyedatina Zainab wa Sayyedina Hasan wa Sayyedina Hussain wa Ala Aalihi wa Sahbihi wa Baarik wa Sallim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s