Maula Ali ka Farman Hai Ke Abu Bakr Ka Laqab Siddiq Hai aur Maula Ali Siddiq e Akbar hai

“Ahle Tashaiyyo (Shia) hazraat ke yaha bahot motabar aur bahot unche darje ki kitab, Aaimma e Ahle Bayt (Alaihi-mussalam) ke Aqwal aur Ahwal ki Ali bin Isa al Irbali ne likhi “Kash ful Gummah fee Marifatil Aaimma” uski Juz 2 me wo riwayat karte hain ke

Urwa bin Abdullah (ek shia), Sayyeduna Imam Muhammad al-Baqir Alaihis salaam ke paas gaye aur sawal kiya ke kya talwar ke daste ko sone ka paani (matlab zeenat dene) ke bareme Shariyat kya kehti hai?
Imam Baqir Alaihis salaam ne Farmaya: Jayez hai.
Urwa bin Abdullah ne pucha: Kaise?

To Imam Baqir Alaihissalam ne farmaya: Sayyeduna Abu Bakr SIDDIQ RadiAllahu Anhu bhi talwar ke daste ko Zeenat dete they.

Urwa bin Abdullah ne hairani se pucha: kya Aap bhi Abu Bakr ko SIDDIQ kehte hain?

us waqt bhi inteha pasand log they, ek taraf Ahle Bayt e Pak Alaihi-mussalaam ki Muhabbat se dur karte to kuch log jhooti riwayate ghadke Sahaba RadiAllahu Anhum ko badnam karte.

Sayyeduna Imam Muhammad al Baqir Alaihis salaam Khade hogaye Qible Ki Taraf Chehra kiya aur farmaya:
“NA’AM AS-SIDDIQ, NA’AM AS-SIDDIQ, NA’AM AS-SIDDIQ
Haan Wo Siddiq Hain, Haan Wo Siddiq Hain, Haan Wo Siddiq Hain!! Aur jo Unhe Siddiq na kahe Allah Ta’ala us shakhs ki dono jaha me koi bhi baat sach na kare!”. 
.
Maula Ali ka bhi Farman Hai Ke Abu Bakr Ka Laqab Siddiq Hai.

Beshak woh siddique hai.n kyunki woh bhi allah ke wali hai.n aur jo bhi khuda ka wali hai use darja e wilayat Hazrat maula ali alaihissalam ke janib se ata kiya jata hai. Bus Hazrat Maula Ali alaihissalam Siddique Akbar hai.n aur Aapne Hazrat Abu Bakr Siddique Raziallah ta’ala anhu ko Siddiquiyat ka darja ata kiya hai.