Hadith:Maula Ali ke saath rehne wala gumrah nahi ho sakta.

*Farmane Ummul Momineen Hazrat Sayyeda Maymunah Salamullah Alaiha :- Sayyedna Ali Na Khud Gumrah Hain Aur Na Unke Saath Rehne Wala Gumrah Ho Sakta Hain*

Jari Ibn Kulayb Al Amiri Farmate Hain :- Jab Ameer ul Momineen Sayyedna Ali Alahis Salam Siffin Ki Janib Rawana Hue Mujhe Ye Ladayi Pasand Na Thi, Me Madina Munawwara Aa Gaya Aur Ummul Momineen Sayyeda Maymunah Salamullah Alaiha Ki Khidmat Me Hazir Hua Unhone Mujhse Pucha Ki Tum Kaun Ho? Mene Kaha Kufa Walo Me Se, Phir Unhone Mujhse Aane Ka Maqsad Pucha Mene Kaha Sayyedna Ali Siffin Ki Janib Rawana Hue Hain To Unhone Pucha Kya Tumne Unki Bai’at Ki Thi ? Mene Kaha Ji Haa! Unhone Farmaya Tum Laut Jao Aur Unke Lashkar Me Shareek Ho Jao Khuda Ki Qasam! Woh Na Khud Gumrah Hain Aur Na Unke Saath Rehne Wala Gumrah Ho Sakta Hai…

📚 *Reference* 📚

Mustadrak Ala Al-Sahihain, Hadees – 4680, Imam Hakim Ne Is Hadees Ko Imam Bukhari Aur Imam Muslim Ki Sharait Par Sahih Qarar Diya Hain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s