Hazrat Syed Qwamuddin Mahmood Madni r.a

bismillah

Scan0013Scan0014

Ameer Kabir Hazrat Syed Qwamuddin Mahmood Madni r.a Hazrat Sarkar Ameer Kabir Syed Qutubuddin Madni r.a ke manjhle farzand Hazrat Syed Qwamuddin Mahmood Madni r.a Sultan Shamshuddin Altamash ke ahad mein ek mumtaz wa naamwar sheikh the’n.apne walid majid ke futuhaat ke baad inhone delhi ko apna mustaqir banaya aur masnade sulook aur irshad ko arasta wa pairasta kiya.

Tazkiratul Abrar ke alfaaz mein Hazrat Syed Qwamuddin Mahmood Madni r.a allama e waqt the’n kaseer taedaad mein log inke hidayat wa irshad se mustafaid wa mustafeez hote the.

Kitab Mambaul Ansab ke mutabiq Hazrat Meer Syed Alauddin Jaweri r.a (Jo khud ek bade shaikh aur sahibe halqa buzurg the’n.) inke khalifa aur mureed the’n. apne walid ki zindagi tak woh delhi se aksar unse mulaqat aur dedaar ke liye Kada aate rehte the’n.

Kitab Behrul Ansab ke mutabiq:

IMG_20180119_151309

IMG_20180119_151335

Kitab Nuzhatul khawatir ke Mutaliq:

IMG_20180119_152602

IMG_20180119_152625

Aapki aulade’n Delhi hi mein qayam pazeer rahi’n jo sab apne apne waqt ke jalilulqadr Aulia Tasleem kiye jaate rahe’n hai’n.

Aap ka Mazaar Mubaark Qutub Minar mein waqe Shahi Qabrastan mein maujood hai.

Hazrat Ahmed Hajib Shakarbar narhadhi ibn Hazrat Shamsuddin Tabrizi uraizi multani r.a ka Hazrat Qutubul aqtab Meer Syed Qwamuddin Mahmood Madni dehlvi r.a se Ilim hasil karna:

Bahut kam logo Ko iss baat ka ilm hoga ki Hazrat Hajib Shakarbar r.a ki jab ilm hasil karne ki Umr hui To aap ke Walid Sahab yani Hazrat Shamsuddin uraizi multani r.a ne Aapko Hazrat Qutubul Aqtab Meer Syed Qwamuddin Mahmood Madni dehlvi r.a Ibn Hazrat Qutubul Aqtab Ghausul Aalmeen Sarkar Ameer Kabeer Syed Qutubuddin Muhammad Al Madni Al kadwi r.a ke hawale Kiya aur Aap se arz guzar hue ki inki parwarish Zahir o baatin aap farmaye jise Hazrat Qwamuddin Mahmood Madni r.a ne Khushi Khushi Tasleem kar liya phir Hazrat Sarkar Ameer Kabeer Syed Qutubuddin Muhammad Al Madni Al kadwi r.a Sarkar Do Aalam sallallahu alaihe wasallam ke Ata se Hindal wali banaye gye aur Aap Ko hukm hua ki sarzamine Hindustan mein Islam ki Isha’at tumhare haatho ho gi aur Islam ka parcham tumhare haatho phairega lehaza tumhe hukm hota hai ki Hindustan jao aur jungo jaddal karo aur tumhe Fateh aur Nusrat ki Basharat dee jaati hai. Lehaza Hazrat Sarkar Ameer Kabeer Syed Qutubuddin Muhammad Al Madni Al kadwi r.a ne Sarzamine Madeena se Sarzamine Hindustan k taraf Kooch Kiya aur Iraq Iran Afghanistan Baghdad Ghazni Hote huwe Aaye’n Jaha’n ke Shurfa Aur Rausa aapke fauj mein Shamil hue inmein Hazrat Ahmad Hajib Shakarbar narhadi bhi maujood the Aur Hazrat Sarkar Ameer Kabeer Syed Qutubuddin Madni r.a ki qayadat mein Delhi pahuche Jahan se Hindustan ke ilaqo Ko Fateh karte hue Hazrat Qutubuddin Madni r.a Sarzamine kada (Kara) pahuche Jahan ka Raja jaye Chand rathaur tha jis se sarkar ne jung Kiya aur Fateh paai chunki Hazrat Sarkar do Aalam sallallahu alaihe wasallam ke taraf se Sarkar Ameer Kabeer Syed Qutubuddin Muhammad Al Madni Al kadwi r.a ko kada mein hi qayam karne ka hukm tha lehaza aapne kada mein qayam Kiya Lekin Apne sath aaye tamam humrahi Mujahideen Ko ijazad di ki jo apne watan Laut jana chahta hai Laut jaye Lekin sab Aapke Daman e Daulat se wabasta rahe Aur kade aur uske girdonawah mein Aabad hue Hazrat Ahmad Hajib Shakarbar r.a ne Apne farzand ba ism Shamsuddin urf maulana Khwajgi r.a ko kada mein chhoda aur Sarkar Ameer Kabeer Qutubuddin Madni r.a se ijazad talab ki k mujhe kooch ki ijazat dije Hazrat ne bakhushi Aapko ijazat de di aur iss tarah aap kada se narhad (Rajasthan) tashreef laaye Jahan ke Raja se aapki ladai hui aur Aap wahi Shaheed hue aur wahi aapki aakhri Aaramgaah hui.
(Ye tareekh Hazrat Shamsuddin urf maulana Khwajgi kadvi Ibn Hazrat Ahmad Hajib Shakarbar Narhadi r.a ke Aulado’n se Aapke khandani tareekh se dastyaab hui) Alawah iske Mambaul Ansab, Tareekh Aaina e Awadh, Ansabul Ashraaf, Zahoor e Qutbi, Malfoozate Qutbiya, Malfoozate Ameer r.a se bhi iss baat ka khulasa hota hai)

 

 

Message : If there is anybody who claims to be descendant of Hazrat Qwamuddin Mahmood Madni Qutbi r.a Please contact us 8004974849/8299518028

Advertisement