Hazrat Qaazi Sayyed Abdul Malik urfe Ajmal Shaah Bahraichi rahmatullāhi alaihi

52938772_1520020864799099_2028970386313445376_nAap Hazrat Sayyed Badi-ud-deen Ahmad Madaar Shaah rahmatullāhi alaihi ke mureed hain.

Hazrat Makhdoom Jahaaniyan Jahaangasht Sayyed Jalaal-ud-deen Husain rahmatullāhi alaihi ne bhi Aap ko khilaafat ata farmai hai.

Aap ke khalifa Hazrat Sayyed Budhan Bahraichi rahmatullāhi alaihi hain.

****************
Aap ka wisaal 22 Jamaadi uṡ Ṡaani 1057 Hijri (July 1647 A.D.) ko hua.

Aap ka mazaar Bahraich (Uttar Pradesh) me hai.

****************
ALLĀH ta’ala us ke Habeeb sallallāhu alaihi wa sallam ke sadqe me
Aur Hazrat Qaazi Sayyed Ajmal Shaah Bahraichi rahmatullāhi alaihi aur tamaam Auliya Allāh aur Ahle bait ke waseele se
Sab ko mukammal ishq e Rasool ata farmae aur Sab ke Eimaan ki hifaazat farmae aur Sab ko nek amal karne ki taufiq ata farmae.
Aur Sab ko dunya wa aakhirat me kaamyaabi ata farmae aur Sab ki nek jaa’iz muraado ko puri farmae.
Aameen.