Hazrat Khwaja Sayyed Ali Ahmed Jafri R.A

Silsila-E-Aaliya Qadriya Chishtiya Firdausiya Naimatiya Ke Ek Ba-Kamaal Buzurg Hazrat Khwaja Sayyed Ali Ahmed Jafri قدس اللہ سرہ العزیز

Muhibbul Auliya Mohsin e Millat Khateeb e Ahle Baith Hazrat Khawaja Sufi Syed Ali Ahmad Jafri Qadri Chishty Firdausi Ashrafi Abul Ulai Munawwari Rehmatullah Alaih

Ye Mazaar Hai Khwaja Sayyed Ali Ahmed Jafri (R.A)

Aapki Wiladat 13 Rajab ul Murajjab 1380 Hijri Mutabik 1 January 1961 Esvi Baroz Itwaar Hui

Aap Ke Walid Majid Huzoor Makhdoom-Ush-Shams Qutub-Ul-Mehtab Arif Billah Hazrat Khwaja SAYYED MUHAMMAD MUSLIM قدس اللہ سرہ العزیز Ek Bohat Bade Wali-E-Kamil The Aur Aap Ki Walida SAYYEDA ARSH BIBI(Aalallahulo Muqamahu) Hai

Aap Sahiyun-Nasab Sadaat Hain Aap Shamsi Jafri Hussaini Sadaat Hain, Aapka Shijra Sayyed Shah Shamsuddin Tabrezi Sabzwari Multan Se Hota Hua IMAM SAYYEDUNA JAFAR AS-SADIQ (A.S) Se Milta Hua IMAM SAYYEDUNA HUSSAIN (A.S) Se Milta Hai, Aapka Shijra 39Wasto Se Jakar SARKAR E MADINA AAQA E KULL AALAM SAYYEDUNA MUHAMMADﷺ Se Milta Hai

Aap Ek Behtareen Aalim-E-Deen Aur Khatib The, Taleem Hasil Karne Ke Liye Aap Mumbai Darul-Ul-Uloom Muhammadia Me Padhe Aaye Aur Aap Yaheen Par Makeen Ho Gaye, Aur Aapne Apni Zindagi Ke 33Saal Surti Mohalla Hakim Daim Masjid Me Khitabat Karte Rahe

Ye Walid Hain Khawaja Sayyed Ali Ahmed Jafri R.A Ke walid

Aap Ashraf ul Ulaima Hazrat Khawaja SAYYED HAMID ASHRAF Ashrafi ul Jilani Rehmatullah Alaih Ke Mureed wa Khalifa Hain, Aap ko Silsila E Qadriya Chishtiya Firdausiya Ashrafiya Munawwaria Abul Ulai Se Khilafat Hasil Hai, Aapko Silsila E Abul Ulai Ki Khilafat Khwaja Sufi Liyaqat Hussain Urf Munne Miya Rehmatullah Alaih Ne Di, Hazrat Khwaja Sayyed Ali Ahmed قدس اللہ سرہ العزیز ke Khalifa Aapke Sahabzade Peer e Tariqat Hazrat Qibla Syed Hasan Ahmad Jafri Qadri Chishty Firdausi Ashrafi Damatbarakatuhum Hain, Aapka Mazar Mubarak Bakwa Dargah, Gonda, Uttar Pradesh, India Me Marjai Khalaik Hain…

✍🏻 Sayyed Hasan Ahmed Jafri Qadri Chishty Firdausi Ashrafi Abul Ulai Munawwari Naimati, Sahib-E-Sajjada Bakwa Dargah Shareef

Dargah ki location: https://maps.app.goo.gl/ocRmUp57EzYaAw1u7

Advertisement