♦♦♦🔷♦♦♦♦

♦♦♦🔷♦♦♦♦
Maula ALI ki shaan bhagwat geeta me,

Aaj se 7800 sal pehle hind’on ke ek pandit ne apni qoum ko bataya ke ek wath ayega ek Raja’on ka maharaja ayega, phir uska ek raj kumar ayega jo sansaar se bade kaale patthar ke mandir (kaaba) me chamatkar karega,uske hathme nark(dozakh) aur swarg(jannat)hoga,

Qaum ne pucha uska nam kya hoga? pandit– uska nam prithwi ka pita (mitti ka baap,,Bu turaab)hoga,

Qoum ne phir pucha aur koi naam ?
Pandit– usko gyaan ka dwaar( ilm ka darwaja) bhi kehte hain,

Quom ne phir pucha aur koi naam hai?
Pandit— wo eishwar ka mukhda ( ALLAH ka chehara,,wajhullah) bhi hoga,

[Bhagwat geeta holy book of Hindu nation chapter A-13 page178]

Subhan ALLAH Subhan ALLAH
kya shaan hai mere Maula ki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s