Hazrat Abu Hafz, Rabee bin Sabeeh rahmatullāhi alaihi

42576638_1402044436596743_2643155300961484800_o

Laqab :
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Sawaai Peer.

****************
Aap ki wilaadat Basra (Iraq) me hui.

Aap ke waalid Banu Sa’ad bin Banaat bin Tazeem qabeele ke aazaad karda ghulaam the.

****************
Aap Tabe taabi’een hain.

Aap ne Hazrat Khwaja Hasan Basri, Imaam Ata’a bin Abi Rabaah Makki, Imaam Yazeed Rakkashi, aur Imaam Abu Zuberi rahmatullāhi alaihi se ta’aleem haasil ki.

Aap Hadeeṡ aur fiq’h ke maahir the.
Aap un Mohaddeeṡeen me se hain jinho ne dusri sadi hijri me Ahaadeeṡ ko jama karke logo tak pahunchaana shuru kiya.

Hazrat Imaam Ahmad bin Hanbal ki kitaab me Aap se kai Hadeeṡ marwi hain.

*******************
Aap 159 Hijri (775 A.D.) me al-Mahdi Billāh Abbaasi ke zamaane me Hazrat Abdul Malik bin Shihaab al-Masmai ke saath isha’ate Islaam ke liye Hindustan tasheeef laaye.
Aur Bhadbhoot (Gujarat) me sukoonat pazeer hokar ta’aleeme deen aur khidmate khalq karte rahe.

****************
Ek martaba Aap ke ek saathi ne Aap se kaha ke “Kuchh log aap ko ruswa karne ke liye aap ki buraai talaash karte rehte hain.”
Aap ne farmaaya ke “Is se pareshaan hone ki zaroorat nahi. Maine aakhirat ki taraf rooju kiya use dunya se behtar paaya, Maine Rahmān [ALLĀH ta’ala] se raghbat ki to woh mujh se raazi hua. Agar main logo ko raazi karne ki koshish karta to nakaam hota kyun ki insaan apne khaaliq se bhi khush nahi hai to dusre insaan se kaise khush ho sakta hai.”

****************
160 Hijri (776 A.D.) me jab Bhadbhoot me Taaoon (plague) ki beemaari phaili. Aap mareezo ka ilaaj karne lage.
Aur isi beemaari ke sabab Aap ka aur aap ke kai shaagirdo ka inteqaal hua.

****************
Aap ka 16 Moharram 160 Hijri (November 776 A.D.) ko hua.

Aap ka mazaar Savai bet, Pipavav (Gujarat) me hai.

****************
ALLĀH ta’ala us ke Habeeb sallallāhu alaihi wa sallam ke sadqe me
Aur Hazrat Rabee bin Sabeeh urfe Sawaai Peer rahmatullāhi alaihi aur tamaam Auliya Allāh ke waseele se
Sab ko mukammal ishq e Rasool ata farmae aur Sab ke Eimaan ki hifaazat farmae aur Sab ko nek amal karne ki taufiq ata farmae.
Aur Sab ko dunya wa aakhirat me kaamyaabi ata farmae aur Sab ki nek jaa’iz muraado ko puri farmae.
Aameen.