Syed Shah Wazul Haq Masrur (رحمتہ اللہ علیہ)

Aap apne ahed ke bakamal buzurgo’n mein ek numaya maqam rakhte the’n.uloom e deeniya aur falsafah ilme ilahiyat ke mahir khanwadae Asdaqiya Faridiya ke lal shab chiragh Khandane Qutubuddin Madni ke Gulesar aur nihayat khush kalam shayar the’n.san 1351 hijri mein bamaqam Sahsaram paida hue’n.Taleem wa Tarbiyat apne nana Maulana Fareeduddin Farid ki zere nigrani payi.Ba Haisiyate Hakim apne ilaqe aur qurbo jawar mein mash’hoor zamana the’n.Tareeqat mein apne walid majid ke naamzad sajjada the’n.mureedo’n ka ek azdaham tha.inka mazar Aurangabad zila Bihar mein hai.inke teen pisar Syed Wasimul Haq,Syed Naimul Haq wa Syed Naimul Haq aur do dukhtar Mazhari Fatima aur Azhari Fatima hui’n.dono sahabzadiyo’n ki shaadiyan Sahsaram ke mash’hoor Fareedi khandan mein hui.