Hazrat Syed Amrullah (رحمتہ اللہ علیہ)

Aap ka shumaar as’habo fazl wa  kamal mein tha. inka talluq Sheikh Muhammad Afzal Allahabadi ke khandan se tha.inhone uloom ki tahseel maulana Syed Muhammad Askari Jaunpuri aur Sheikh Ghulam Hussain Allahbadi jaise ulemae Kibar se ki thi.Hakiman e waqt ki qadrdani wa tawajjo ki bina par wo girdonawah Gazipur ke Mansab e Ifta par faez hue’n aur ek zamane tak ye khidmat anjaam dete rahe’n jiss mein darja ba darja taraqqi bhi hoti rahi.inki shaadi Bibi Khooban Dukhtar Abdul sakin lahna se hui. jin se Syed Madamullah paida hue’n.Syed Madamullah ki paidaish apne nanhihal lahna mein hui aur taleem tarbiyat bhi wahi’n payi aur shaadi yusufpur mein Qazi Yusuf ke Khandan mein Subuhi Bibi se hui.Syed Madamullah ke do pisar Syed Ghulam Yusuf wa Syed Ashraf Ali huwe.

Advertisement