Hazrat Syed Alauddin Qutbi (رحمتہ اللہ علیہ)

Syed Qutubuddin saani ke khalfe rashid Syed Alauddin ko inke zohdo ilm ke bina par Sultan Ibrahim Lodhi ne pargana Nasirabad ka Ohoda e Qaza  tafweez kiya. iss waqt se Syed sahib ne Kazba Nasirabad khas mein aakar sukunat akhtiyar ki. jis Mohalla mein inka Qayam tha iss ka naam Qazi ki nisbat se Qaziyana pad gaya aur aaj bhi isse naam se mausoom hai.

Advertisement