Hazrat Shah Azizul Haq urf Shah Abdul Aziz (رحمتہ اللہ علیہ)

Qazi Ali Haq ke dusre sahabzade Shah Azizul Haq urf Shah Abdul Aziz san 1848 mein aamdari mein paida hue’n nau dus baras ki umr mein apne walid aur bhai ke saath Sahsaram muntaqil hue’n.inki taleem aur tarbiyat inke nana Shah Banda Ali aur Maulana Syed Ahmad Husain simravi ke zere saya hui. saari zindagi dars wa tadrees mein mashghool rahe’n.apne jadamajd Makhdoom Syed Ghulam Ashraf (رحمتہ اللہ علیہ) ke naam par ek Madarsa Dairatul Ashraf qayam kiya.jo inki zindagi tak mash’hoor wa maqbool raha.inki shaadi Sheikh Amjad Husain ki dukhtar se hui jo mash’hoor zamana buzurg wa Murshid Badshah SherShah Suri Hazrat Sheikh Buddh Firdausi r.a ke aal se the’n.inki aulad zakoor mein Shah Shamsuddin, Dr. Syed Masihuddin, Hakim Syed Shah Sadruddin  aur Maulana Shah Bahauddin aur Dukhtar Marhuma Umatul Fatimah thi’n