Adam عليه السلام Ne Panjtan Pak عليه السلام Ke Jism—e—Nurani Ka Deedar Kab Kiya ??

Adam عليه السلام Ne Panjtan Pak عليه السلام Ke Jism—e—Nurani Ka Deedar Kab Kiya ??

Hazrat Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ Farmate Hain Ki Maine
Nabi—e—Kareem ﷺ Ki Jab Allah Ta.ala Ne Abul Bashar Adam عليه السلام Ko Paida Paida Farmaya Aur Unke Jisme Mein Rooh Funki Hazrat Adam عليه السلام Ne Arsh Ke Dahine Baazu Ki Taraf Nigaah Utha Kar Dekha To Paanch Jism—e—Noorani Ruku Wa Suzood Mein Nazar Aaye !
Hazrat Adam عليه السلام Ne Arz Kiya Aye Khudawand Kya Tune Mujhse Pehle Kisi Ko Paida Farma Diya Hain : Irshad e Khudawandi Hua Nahi ! Arz Kiya Ki Ye Kon Log Hain ? Jinko Main Apni Surat Aur Hayyat Par Dekh Raha Hoon !
Allah Ta’ala Ne Farmaya Ye Teri Aulaad Mein Se Paanch Shaks Hain Jinke Liye Maine Maine Apne Naam’o Mein Se Paanch Naam Mushtaq Kiye Agar Ye Na Hote To Main Jannat Dojakh Arsh Wa Kurshi Asmaan’o Zameen Farishte Jin Wa Insan Wagaira Paida Na Karta !

Main Mehmood Hoon Aur Ye Muhammad
Main Aala Hoon Aur Ye Ali
Main Faatir Hoon Aur Ye Fatima
Main Aehsaan Hoon Aur Ye Hasan
Main Mohseen Hoon Aur Ye Hussain

Mujhe Apni Izzat Ki Kasam Agar Koi Ek Raai Ke Barabar Bhi Inka Bugz Le Kar Mere Paas Aayega To Main Usey Dojakh Mein Daal Dunga !

Aye Adam Ye Mere Burguzida
(Khas Chune Hue) Hain Inki Wajah Se Bahut’o Ko Nizaat Dunga Aur Bahut’o Ko Halaak Karunga Jab Koi Haazat Pesh Aaye Inko Waseela Bana !

Huzoor Nabi—e—Kareem ﷺ Ne Farmaya Ki Ham Nizaat Ki Kasti Hai Jisne is Kasti Ke Saath Apna Talluk Ikhtiyar Kiya Wo Nazaat Pa Gaya Aur Jisne Ayraaz (Dur) Kiya Halaak Ho Gaya !

Jis Kisi Ko Allah Se Apni Haazat Rawai Manzoor Ho Usko Chahiye Ki Ham Ahlebait Ko Khuda Ki Jaanib Mein Waseela Banaye !

Abul Rawi Sulaiman Bin Musa Bin Saleem Kilayi Maruf Ba Ibne Sabu Andulusi Ne Kitaab!

📚 Ash Shifa Mein Rakam Taraz Hain !
( Ar Janul Matalib Safa 458 )

Muhammad Bin Yusuf Muhammad Kanji Shafai Ne
“Kifayat Ut Talib Baab 87 Safa 53 Wa 113 Mein’ Likha Hain Inki Riwayat Hazrat Ibne Abbas رضی اللہ تعالیٰ عنہ Se Marwi Hain !

Reference 📚 Ar Janul Matalib Safa 461 Mein Bhi !

Abul Abbas Muhibuddin Ahmad Bin Abdullah At Tabri
📚 Riyaaz Un Nazara Jild 2 Safa 164

Ibrahim Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Abi Bakr Bin Abil Hasan Bin Muhammad Syed Muhammad Bin Yusuf Hussaini Maroof Bah GesuDaraz ( Kitabul Lasmar Kalmi Samar Chahal Wa Haftum )

Syed Muhammad Bin Jaffar Makki Bahrul Ansaab ( Manakibe Murtazvi Lil Shaikh Muhammad Saleh Kashfi Safa 40

Syed Jalaluddin Bukhari Maroof Bah Makhdoom Jahaniya ( Khazane Jalali ,Manaqibe Murtazvi Safa 40

Syed Ali Bin Sahabuddin Hamdani
Muwaddat Uk Kubra Safa 354

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s