Hadith about Imam Mahdi عَلَيْهِ السَّلَام

90595797_823388308143053_5840260786382962688_o
Hazrat Aboo Ja’far Bayan Karte Hain Ki Imam Mahdi عَلَيْهِ السَّلَام Ka Isha Ke Waqt Makkah Me Zahoor Hoga Aur Un Ke Saath Huzoor Nabi-E-Akram (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Ka (Ata Kardah) Jhanda Aur Aap (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Ka Kurta Mubarak Aur Talwar Hogi (Is Ke Ilaawah Digar) Alaamaat, Noor Aur Waazeh Bayan Hoga..
.
Pas Aap Jab Isha Ke Namaz Ada Kar Lenge Ba-Aawaz-E-Buland Needa Denge :
Aye Logo’n !
Mein Tumhein Allah Aur Us Ke Huzoor Tumhare Khade Hone Kee Yaad Dilaata Hoo’n.
Jis Ne Apni Shaan Ke Laaik Apne Maqam Ko Laazim Pakada Aur (Logo’n Ke Islaah Ke Liye) Anbiya’ Mab’oos Kiye Aur Kitabein Naazil Kee’n Aur Mein Tumhein Hukm Deta Hoo’n Ki Us Allah ﷻ Ka Kisi Ko Sharik Na Thehraao Aur Us Kee Aur Us Ke Rasool (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Kee Ita’at Ko Laazim Pakado Aur Us Tariqe Ko Zindah Karo Jise Qur’an Ne Zindah Kiya Aur Us Tariqe Ko Khatam Karo Jise Qur’an Ne Khatam Kiya Hai Aur Hidaayat Ke Raaste Me Aik Dusare Ke Madadgaar Ho Jaao Aur Taqwa Ke Kaamon Me Aik Doosare Ke Ma’aadin Ban Jaao .
.
.
Pas BeShak Duniya Tabaahi Aur Barbaadi Ke Dahaane Par Hai Aur Mein Tumhein Har Taraf Se Kat Kar Aik Allah ﷻ Aur Us Ke Rasool (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Aur Un Kee Kitab Par Amal Karne, Baatil Ko Khatam Karne, Sunnat Ko Zinda Karne Kee Taraf Bulaata Hoo’n.
.
.
Pas Aap عَلَيْهِ السَّلَام Ka Zahoor As’hab-E-Badr Kee Ta’dad Ke Baraabar Teen Sou Terah Logo’n Me Hoga Jo Bagair Kisi Muayyanah Waqt Ke Aaeinge Aue Kharif Ke Patto’n Kee Tarah Dunya Me Bikhare Huwe Honge Jo Raat Ke Waqt Raahon Kee Tarah Honge Lekin Din Ke Waqt Sheron Kee Tarah Honge.
.
.
Pas Allah Ta’ala Imam Mahdi عَلَيْهِ السَّلَام Ke Liye Arz-E-Hijaaz Ko Fatah Karega Aur Woh Banu Haashim Ke Nau-Jawanon Ko Apne Saath Jihaad Ke Liye Nikaalenge.
Aur Woh Siyaah Jhanadon Ke Saath Sar-Zameen-E-Kufa Me Utarenge.
.
.
Pas Allah Ta’ala Imam Mahdi Ko Izn-E-Bay’at Ata’ Farmayega Aur Woh Apne Lashkaron Ko Poori Dunya Me Phaila Denge Aur Zulm Aur Zaalimon Ko Khatam Karenge.
Pas Tamam Mumaalik Un Ke Zer-E-Saayah Ho Jaaeinge Aur Allah Ta’ala Un Ke Haath Qustuntayniyah Ko Fatah Karega.”
.
.
Is Hadith Ko Imam Ibn Hammad Aur Suyooti Ne Bayan Kiya Hai.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s