Durood-o-Salam Aur Azamate Mustafa(صلى الله عليه و آله وسلم) Part-2


d6pya1j-6985a27b-75dc-4a9c-963f-c6b39bc253a3MuhammadSAW-825x510

1-Qat’iyy-ul-Qubool Amal Hai

Yaad Rakkhein! Ko’i Amal Aur Ibaadat Aisi Nahin Jis Ka Qubool Hona Hatmi Aur Qat’iy Ho Jaise Namaaz, Roza, Hajj, Zakaat, Sadqa-o-Khayraat, Jihaad Wa Deegar A’maale Saalehah Aur Har Ibaadate Zanniyy-ul-Qubool Hai Chaahe Mawla Qubool Kare Chaahe Na Kare Magar Durood-o-Salaam Aisa Amal Hai Jo Qat’iyy-ul-Qubool Hai. Idhar Durood Padhne Waale Ne Durood Padha Aur Udhar Isi Lamhe Ise Sharfe Qubooliyyat Bakhsha Jaata Hai. Faasiq-o-Faajir Aur Gunahgaar Ka Nek Amal To Radd Ho Sakta Hai Magar Durood-o-Salaam Hargiz Radd Nahin Hota Kyoo’n Ki Is Ka Aamil Us Kee Apni Zaat Nahin Balki Khuda Kee Zaat Hoti Hai. Isi Li’e Yeh Qat’iyy-ul-Qubool Hai Jaise Namaaz Padhna Us Ka Hukm Hai Us Ka Qaa’im Karna Ham Par Farz Hai Is Li’e Ham Kehte Hain :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۝

          “(Aye Allah!) Ham Teri Hee Ibaadat Karte Hain Aur Ham Tujh Hee Se Madad Chaahte Hain.”(01)

Magar Durood Sharif Padhne Ke Muta’alliq Irshaad Farmaaya Gaya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۝

          “Aye Imaan Waalo! Tum (Bhi) Un Par Durood Bheja Karo Aur Khoob Salaam Bheja Karo.”(02)

[Durood-o-Salam Aur Azamate Mustafa SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam,/20_21,

(01) Al-Fātīḥah, 01 : 04,

(02) Al-Aḥzāb, 33 : 56.]

DY9sYgGVQAA4xdp

2-Aik Imaan Afroz Nukta

Irshaade Rabbaani Ke Taht Hamaare Li’e Durood Padhna Farz Qaraar Diya Gaya. Ab Chaahiye To Yeh Thaa Ki Ham Jawaab Me Yoo’n Kehte :

إنا نصلي عليك يا رسول الله

          (Ya RasoolAllah! Be Shak Ham Aap Par Durood Bhejte Hain)

Yaa Yoo’n Kehte :

نحن نصلي عليك يا رسول الله

          “(Ya RasoolAllah! Ham Aap Par Durood Bhejte Hain)

Magar Is Kee Bajaa’e Hamein Durood Padhne Ka Tareeqa Yoo’n Sikhaaya Gaya Hai Ki :

اللهم صلي على محمد

          “Aye Allah Too Muhammad (SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam) Par Durood Bhej.

Haala’n Ki Us Ne Hamein Hukm Diya Tha Ki Aye Imaan Waalo’n! صَلُّوا عَلَيْهِ (Tum Durood Bhejo) Bajaa’e Is Ke Ki Ham Kehte Ki Ham Durood Bhejte Hain. Ham Ne Palat Kar Allah Ta’ala Hee Se Arz Kiya Mawla Too Hee Bhej. Is Me Hikmat Yeh Hai Ki Allah Ta’ala Farmaata Hai Ki Bande Too Jitna Bhi Nek Aur Saaleh Ho Jaa’e Phir Bhi Aib, Nuqs Aur Kamzori Se Paak Nahin Ho Sakta Jab Ki Mera Mahboob Taahir-o-Mutahhar Hai. Lehaaza Too Hee Apne Mahboob SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Par Apni Shaan Ke Laa’iq Hamaari Taraf Se Durood Bhej De. Allah Ta’ala Farmaata Hai Ki Mein Apne Durood Ko To Apne Mahboob SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Par Apni Shaan Ke Mutaabiq Bhejta Hee Hoo’n Tumhaare Hisse Ka Bhi Mein Hee Bhejoonga. Kyoo’n Ki Mere Siwa Mere Mustafa SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Par Durood Na Ko’i Bhej Sakta Hai Aur Na Hee Bhejne Ka Haque Ada Kar Sakta Hai. Mein Apna Bhi Bhejoonga Aur Tumhaara Bhi Aur Jo Mujhe Yeh Darkhaast Karega Us Ke Naama-E-A’maal Me Bhi Durood Likkha Jaa’ega. Yeh Is Li’e Ki Hamein Maqaame Mustafa SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kaa Na Idraak Hai Aur Na Hee Ma’refat, Ba-Qaule Shaa’ir :

Agar Khaamosh Rahoo’n  Mein To Too Hee Hai Sab Kuchh
Jo   Kuchh   Kaha    To    Tera    Husn    Ho   Gaya   Mahdood


[Durood-o-Salam Aur Azamate Mustafa SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam,/21_23.]

3-Shaane Mahboobiyyat

images

Is Me Aik Aur Nukta Yeh Bhi Kaar Farma Hai Ki Madhkoora Poori Aayate Mubaaraka Me Allah Ta’ala Ne Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Baat Kee Hai Magar Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ka Naam Nahin Liya. Deegar Anbiya’ Kee Jab Bhi Baat Kee Hai Un Ka Naam Le Kar Bulaaya Hai. Farmaaya :

 يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

          “Aye Aadam! Tum Aur Tumhaari Biwi Is Jannat Me Rahaa’ish Rakkho.”

[A l-Baqarah, 02 : 35]

 

Isi Tarah Hazrat Nooh ‘Alayh-is-Salam Ko Mukhaatib Kar Ke Farmaaya :

يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا.

          “Aye Nooh! Hamaari Taraf Se Salaamti Aur Barakato’n Ke Saath (Kashti Se) Utar Jaao.”

[Hūd, 11 : 48.]

Hazrat Ibrahim ‘Alayh-is-Salam Ka Naam Liya To Farmaaya :

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۝

“Aur Ham Ne Use Nida Dee Ki Aye Ibrahim! Waaqe’iy Tum Ne Apna Khaab (Kya Khoob) Saccha Kar Dikhaaya.”

[Al-Ṣāffāt, 37 : 104_105.]

main-qimg-b6c3429e5dd6d8b1ae26e57cece85276

4-Fazeelate Durood-o-Salaam Ahaadith Kee Raushni Me

Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Par Durood Sharif Padhne Kee Fazeelat-o-Ahammiyyat Ke Baare Me Kathrat Ke Saath Ahaadith Maujood Hain Jin Me Se Chand Darje Dhayl Hain :

  1. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaaya :

إذا صليتم علي فأحسنوا الصلوة فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض علي.

          “Jab Tum Mujh Par Durood Bhejo To Nihaayat Khub-Soorat Andaaz Se Bhejo Kyoo’n Ki Tum Nain Jaante Ki Tumhaara Durood Mujhe Pesh Kiya Jaata Hai.”

[Hindī, Kanz Al-‘Umāl, 01/497, Raqam-2193.]

  1. Huzoor ‘Alayh-is-Salatu Wa’s-Salam Ne Farmaya :

إذا قال ذالك فتحت له أبواب الرحمة.

          “Jab Woh Mujh Par Durood Padhta Hai To Us Ke Li’e Rahmat Ke Darwaaze Khol Dee’e Jaate Hain.”

[Bayhaqī, Al-Sunan Al-Kubrá, 01/44, Raqam-196.]

  1. Aaqa SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaaya :

إذا كان يوم الجمعة واليلة الجمعة فأكثروا الصلوة علي.

          “Jab Jumu’a Kee Raat Aur Jumu’a Ka Din Aa’e To Mujh Par Kathrat Se Durood Padha Karo.”

[Musnad Al-Shāfī’ī, 01/70.]

  1. Huzoor SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Par Durood Padhna Badi Sa’aadat Aur Barakaat Ka Baa’ith Hai. Durood Padhne Waale Jahaa’n Kahi’n Se Bhi Padhe’n Woh Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Baargaahe Aqdas Me Pahonch Jaata Hai. Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaaya :

فإن سلوتكم تبلغني حيث ما كنتم.

          “Pas Tum Jahaa’n Kahi’n Bhi Hote Ho Tumhaara Durood Mujhe Pahonch Jaata Hai.”

[Sunan Abī Dāwūd, 02/219, Kitāb Al-Manāqib Bāb Ziyārat Al-Qubūr, Raqam-2041.]

Ghaur Kare’n Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaaya : Tumhaara Durood Khud Mujh Tak Pahonchta Hai, Yeh Nahin Farmaaya Ki Pahonchaaya Jaata Hai. Muraad Yeh Hai Ki Aaqa ‘Alayh-is-Salatu Wa’s-Salam Ne Farma Rahe Hain Ki Saara Hafta Durood Firishto’n Ke Zari’e Pahonchaaya Jaata Hai Magar Jumu’a Ke Din Aur Raat Jahaa’n Kahi’n Bhi Tum Padhte Ho Tumhaara Durood Mein Khud Wusool Karta Hoo’n Aur Khud Sunta Hoo’n.

  1. Hazrat Aboo Talhah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwaayat Karte Hain :

دخلت على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم فوجدته مسرورا فقلت : يا رسول الله! ما أدري ، متى ريأيتك أحسن بشرا وأطيب نفسا من اليوم؟ قال : وما يمنعنى وجيريل خرج من عند الساعة فبشرني عن لكل عبد صلى على صلاة يكتب له بها عشر حسنات ويمحى عنه عشر سيئات، ويرفع له عشر درجات، وتعرض على كما قال لها، ويرد عليه بمثل مادعا.

          “Aik Roz Mein Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Khidmat Me Haazir Huwa To Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Bohat Khush They, Mein Ne Arz Kiya : Ya RasoolAllah! Mein Ne Aaj Se Badh Kar Ziyaada Khush Aur Masroor Aap Ko Kabhi Nahin Paaya. Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaaya : Aaj Jibra’il Ameen (‘Alayh-is-Salam) Aa’e They Abhi Nikal Kar Mere Paas Se Ga’e Hain Aur Mujhe Unhone Khabar Dee Hai Ki Ummat Me Se Jo Shakhs Mujh Par Aik Baar Durood Bhejta Hai. Allah Ta’ala Us Kee Das Nekiya’n Likh Leta Hai, Us Ke Das Gunaah Mu’aaf Kar Deta Hai, Aur Jis Tarah Us Bande Ne Durood Bheja Tha Allah Ta’ala Unhi Alfaaz Se Us Par Durood Bhejta Hai.”

[Muṣannaf ‘Abd Al-Razzāq, 02/214, Raqam-3113.]

  1. Aur Aik Doosri Hadith Jise Imaam Aboo Dawud Rahimahullahu Ta’ala Aur Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullahu Ta’ala Ne Riwaayat Kiya Hai, Mein Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaaya :

ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

          “Jab Ko’i Shakhs Mujh Par Salaam Bhejta Hai To Allah Tabaarak Wa-Ta’ala Mujhe Meri Rooh Lauta Deta Hai Phir Mein Us Salaam Bhejne Waale Shakhs Ke Salaam Ka Jawaab Deta Hoo’n.”

[Sunan Abī Dāwūd, 02/218, Kitāb Al-Manāsik, Bāb Ziyārat Al-Qubūr, Raqam-2041.]

  1. Hazrat Anas Bin Malik RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Riwaayat Karte Hain Ki Huzoor SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaaya :

من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات.

          “Jo Shakhs Mujh Par Aik Martaba Durood Bhejta Hai To Allah Ta’ala Us Par Das Rahmatein Naazil Farmaata Hai, Us Ke Das Gunaah Mu’aaf Ki’e Jaate Hain, Aur Us Ke Li’e Das Darajaat Buland Ki’e Jate Hain.”

[Nasā’ī, Al-Sunan, Kitāb Al-Sahw, Bāb Al-Faḍl Fī Al-Ṣalāt ‘Alá Al-Nabī SallAllāhu Ta’ālá ‘Alayhi Wa- Ᾱlihi Wa-Sallam, 04/50.]

  1. Hazrat Ibn Mas’ood RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Riwaayat Hai Huzoor SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaaya :

اولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة.

          “Qiyaamat Ke Roz Logo’n Me Se Mere Sab Se Ziyaada Qareeb Woh Shakhs Hoga Jo (Is Dunya Me) Un Sab Se Ziyaada Durood Bhejta Hoga.”

[Tirmidhi, Al-Jāmi’ Al-Kabīr, Abwāb Al-Witr, Bāb Mā Jā’ Fī Faḍl Al-Ṣalāt ‘Alá Al-Nabī Sallá Allāhu Ta’ālá ‘Alayhi Wa- Ᾱlihi Wa-Sallam, 01/495, Raqam-484.]

  1. Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Kee Riwaayat Hai, Huzoor SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaaya :

رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على.

          “Woh Shakhs Zaleel Huwa Jis Ke Saamne Mera Zikr Kiya Gaya Aur Us Ne Mujh Par Durood Nahin Bheja.”

[Tirmidhi, Al-Jāmi’, Abwāb Al-Da’awāt, Bāb Qawl Rasūl Allāh Sallá Allāhu Ta’ālá ‘Alayhi Wa- Ᾱlihi Wa-Sallam : Raghima Anfa Rajul, 05/550, Raqam-3545.]

  1. Hazrat Sayyidina Ali Al-Murtada KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ne Farmaaya :

كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد و آل محمد (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)

          “Har Du’aa Us Waqt Tak Parda-E-Hijaab Me Rehti Hai Jab Tak Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Aur Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Ahle Bayt Par Durood Na Bheja Jaa’e.”

[Ṭabarānī, Al-Mu’jam Al-Awsaṭ. 01/220, Raqam-725.]

Madhkoora Baala Dalaa’il Se Ba-Khoobi Waazeh Huwa Ki Kisi Tarah Durood Sharif Ummatiyo’n Ke Li’e Bakhshish-o-Ma’refat, Qubooliyyate Du’aa, Bulandi’e Darajaat Aur Qurbe Ilaahi Wa Qurbe Mustafa SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ka Baa’ith Banta Hai. Is Silsile Me Chand Imaan Afroz Waaqe’aat Darje Dhayl Hain.

[Durood-o-Salam Aur Azamate Mustafa SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam,/27_31.]

maxresdefault

5-Chand Imaan Afroz Waaqe’aat

1. Mawāhib Al-Laduniyyah Me Imam Qasṭallānī Rahmatullahi Ta’ala ‘Alayh Ne Riwaayat Kiya Hai Ki Qiyaamat Ke Din Kisi Momin Kee Nikiya’n Kam Ho Jaa’engi Aur Gunaaho’n Ka Palda Bhaari Ho Jaa’ega To Woh Momin Pareshaan Khada Hoga. Achaanak Aaqa ‘Alayh-is-Salatu Wa’s-Salam Meezaan Par Tashreef La’enge Aur Chupke Se Apne Paas Se Band Parcha Mubaarak Nikaal Kar Us Ke Palde Me Rakh Denge. Jise Rakhte Hee Us Kee Nikiyo’n Ka Palda Wazni Ho Jaa’ega. Us Shakhs Ko Pata Hee Nahin Chalega Ki Yeh Kaun They Jo Us Ka Beda Paar Kar Ga’e. Woh Poochhega Aap Kaun Hain? Itne Sakhi, Itne Haseen-o-Jameel Aap Ne Mujh Par Karam Farma Kar Mujhe Jahannam Ka Indhan Ban Ne Se Bacha Liya Aur Woh Kiya Parcha Tha Jo Aap Ne Mere A’maal Me Rakkha? Aaqa ‘Alayh-is-Salam Ka Irshaad Hoga : Mein Tumhaara Nabi Hoo’n Aur Yeh Parcha Durood Hai Jo Tum Mujh Par Bheja Karte They.

2. Durood Sharif Par Likkhi Jaane Waali Azeem Kitaab “Dalā’il-ul-Khayrāt” Ke Mu’allif Imām Jazūlī Rahmatullahi Ta’ala ‘Alayh Hain Jin Ka Mazaare Aqdas Marraakish Me Hai. Woh Is Kitaab Ke Taalif Ka Sabab Bayaan Karte Hu’e Likhte Hain Ki Aap Aik Safar Me They Dauraane Safar Namaaz Waqt Ho Gaya Aap Wuzoo Kar Ne Ke Li’e Aik Kunwe’n Par Ga’e, Jis Par Paani Nikaalne Ke Li’e Ko’i Dol Tha Aur Na Hee Ko’i Rassi. Paani Neeche Tha Usi Soch Me They Ki Ab Paani Kaise Nikaala Jaa’e. Achaanak Saath Hee Aik Ghar Kee Khidki Se Aik Bacchi Dekh Rahi Thi Jo Samajh Ga’i Ki Buzurg Kis Li’e Pareshaan Khade Hain Inhein Paani Kee Zaroorat Hai. Chunaanche Woh Neeche Utri Aur Kunwe’n Ke Kinaare Pahunch Kar Us Kunwe’n Me Apna Lu’aab Phaink Diya Usi Lamhe Kunwe’n Ka Paani Uchhal Kar Kinaare Tak Aa Gaya Aur Ubalne Laga. Imaam Jazooli Rahmatullahi Ta’ala ‘Alayh Ne Wuzoo Kar Liya To Bacchi Se Us Karaamat Ka Sabab Poochha. Us Ne Bataaya Ki Yeh Sab Kuchh Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Zaate Paak Par Kathrat Se Durood Bhejne KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ka Faiz Hai. Imām Jazūlī Rahmatullahi Ta’ala ‘Alayh Ne Usi Waqt Azm Kar Liya Ki Mein Apni Zindagi Me Huzoore Aqdas SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Par Duroode Paak Kee Aik Azeem Kitaab Murattab Karunga Aur ‘Dalā’il-ul-Khayrāt’ Jaisi Azeem Tasneef Wujood Me Aa Ga’i.”(01)

3. Imām Ibn Ḥajar Makkī Rahmatullahi Ta’ala ‘Alayh Bayaan Karte Hain Ki Aik Saaleh Shakhs Ne Kisi Ko Khaab Me Dekha Aur Us Se Poochha Ki Marne Ke Ba’d Tera Kya Haal Huwa Us Ne Bataaya Ki Allah Sub’haanahu Wa-Ta’ala Ne Meri Bakhshish Farma Kar Jannat Me Bhej Diya. Saaleh Shakhs Ne Is Sulook Ka Sabab Poochha To Us Ne Bataaya Ki Jab Firishto’n Ne Mere A’maal Tole, Mere Gunaaho’n Ko Shumaar Kiya Aur Padhe Hu’e Durood Paak Bhi Shumaar Ki’e To Durood Gunaaho’n Se Badh Ga’e Jab Ki Baaqi Sab Nik A’maal Se Mere Gunaah Ziyaada They. Joo’nhi Duroode Paak Ka Shumaar Badh Gaya To Allah Paak Ne Firishto’n Ko Hukm Diya Ki Is Ka Hisaab Kitaab Khatm Kar Do Chu’n Ki Us Ke Durood Badh Ga’e Hain Is Li’e Us Ko Seedha Jannat Me Le Jaao.”(02)

4. Imām Qasṭallānī Rahmatullahi Ta’ala ‘Alayh Apni Kitaab ‘Al-Mawāhib Al-Laduniyyah’ (01/40.) Me Farmaate Hain Ki Jab Aadam ‘Alayh-is-Salam Kee Takhleeq Ke Ba’d Hazrat Hawwa ‘Alayha-‘s-Salam Kee Paidaa’ish Ho Ga’i To Hazrat Aadam ‘Alayh-is-Salam Ne Un Ka Qurb Chaaha. Allah Ta’ala Ne Firishto’n Ko Hukm Diya Ki Pehle Un Ka Nikaah Hoga Aur Mahr Ke Taur Par Dono’n Ko Hukm Huwa Ki Mil Kar Bees Bees Martaba Mere Mahboob Khatm-ul-Mursaleen SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Par Durood Padhe’n. (Aik Riwaayat Me Teen Teen Martaba Bayaan Huwa Hai.) Chunaanche Unhone Bees Martaba Yaa Teen Martaba Durood Padha Aur Hazrat Hawwa Un Par Halaal Ho Ga’i’n.”(03)

5. Imām Sharf-ud-Dīn Būsīrī Rahmatullahi Ta’ala ‘Alayh Aik Bohat Bade Taajir Aur Aalim They, Woh Arabi Adab Ke Bohat Bade Faazil Aur Shaa’ir Bhi They. Unhein Achaanak Faalij Ho Gaya. Bistar Par Pade Pade Unhein Khayaal Aaya Ki Baargaahe Sarware Kawnayn SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Me Ko’i Aisa Dard Bhara Qaseedah Likkhu’n Jo Durood-o-Salaam Se Ma’moor Ho. Chunaanche Mahabbat-o-Ishqe Risaalat Ma’aab SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Me Doob Kar 166 Ash’aar Par Mushtamil Qaseedah Burdah Sharif Jaisi Shohrate Dawaam Haasil Kar Ne Waali Tasneef Takhleeq Kar Daali. Raat Ko Aaqa SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Khaab Me Tashreef Laa’e Aur Imam Boseri Rahimahullahu Ta’ala Ko Farmaaya : Būsīrī Yeh Qaseedah Sunaao, Arz Kiya : Ya RasoolAllah SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam! Mein Bol Nahin Sakta Faalij Zada Hoo’n. Aaqa SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Apna Daste Mubaarak Imām Būsīrī Rahimahullahu Ta’ala Ke Badan Par Phera Jis Se Unhein Shifa Haasil Ho Ga’i. Pas Imām Būsīrī Rahimahullahu Ta’ala Ne Qaseedah Sunaaya. Qaseedah Sun Kar Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Kamaale Masarrat-o-Khushi Se Daa’ein Baa’ein Jhoom Rahe They. Aik Riwaayat Yeh Bhi Hai Ki Haalate Khaab Me Imām Būsīrī Rahmatullahi Ta’ala ‘Alayh Ko Aap SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Chaadar(Burdah) Ata Farmaa’i. Isi Waj’h Se Is Ka Naam Qaseedah Burdah Pad Gaya. Imām Būsīrī Rahmatullahi Ta’ala ‘Alayh Sub’h Uthey To Faalij Khatm Ho Chuka Tha. Ghar Se Baahar Nikle, Gali Me Unhein Aik Majdhoob Shaykh Aboo Al-Raja’ Rahmatullahi Ta’ala ‘Alayh Mile Aur Imām Būsīrī Rahmatullahi Ta’ala ‘Alayh Ko Farmaaya Raat Waala Woh Qaseedah Mujhe Bhi Sunaao. Imām Būsīrī Rahmatullahi Ta’ala ‘Alayh Yeh Sun Kar Hairat Zada Ho Ga’e Aur Poochha Aap Ko Yeh Kaise Ma’loom Huwa? Unhone Kaha : Jab Use Huzoor Nabiyye Akram SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Sun Kar Khuhsi Se Jhoom Rahe They Mein Bhi Door Khada Sun Raha Tha.”(04)

[Durood-o-Salam Aur Azamate Mustafa SallAllahu Ta’ala ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam,/,31_35,

(01) Jazūlī, Dalā’il-ul-Khayrāt,/12,

(02) Fayrūzābādī, Al-Ṣilāt Wa-Al-Bushar Fī Al-Ṣalāt ‘Alá Khayr Al-Bashar,/161,

Ibn Ḥajar Makkī, Al-Durr Al-Manḍūd Fī Al-Ṣalāt Wa-Al-Salām ‘Alá Ṣāḥib Al-Maqām Al-Maḥmūd,/183,

(03) Ṣāwī, Hāshiyah ‘Alá Tafsīr Al-Jalālayn, 01/52,

(04) Kharbūtī, ‘Aṣīdat Al-Shuhdah Sharḥ Qaṣīdah Al-Burdah, 03/05.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s